Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Ortivus: Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handelav nyemitterade aktier

Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 554 227
nya A-aktier och 9 827 366 nya B-aktier som emitterades i
nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i
Ortivus AB (publ) ("Nyemissionen"). Prospektet har godkänts av
Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida,
www.ortivus.se/nyemission-2017, samt på bolagets kontor (Svärdvägen
19, 182 33 Danderyd). Även handlingar som införlivats i prospektet
genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

I prospektet presenteras följande information vilken tidigare ej
offentliggjorts:

1. Under avsnittet "Eget kapital, skulder och annan information" på
sidorna 53-55 presenteras viss finansiell information beträffande
eget kapital och skuldsättning per den 31 maj 2017. Bolagets
nettoskuldsättning uppgick till 22 874 KSEK per detta datum. I
tillägg redovisas den hypotetiska situationen att hela Nyemissionen
hade tecknats och betalts in under maj 2017, samt att skulder till
Danske Bank och till huvudägaren (och det till styrelseledamoten
Peter Edwall närstående) bolaget Ponderus Invest AB ("Ponderus")
reglerats i sin helhet. I den hypotetiska situationen uppgår Bolagets
nettoskuldsättning till 634 KSEK.

2. Under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" och
rubriken "Krediter, ställda säkerheter och annan finansiering" på
sidorna 67-68 presenteras information beträffande Bolagets
skuldsättning per Prospektets datum avseende krediter från Almi
Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Danske Bank A/S, Sverige
Filial.

3. Under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" och
rubriken "Lån från aktieägare/styrelseledamöter/ledande
befattningshavare" på sidan 69 presenteras information beträffande
transaktioner med huvudägaren och det till styrelseledamoten
närstående bolaget Ponderus Invest AB. Den 9 februari 2016 ingick
Bolaget ett låneavtal med Ponderus om att till Bolaget utställa ett
eller flera lån intill en kreditram om sammanlagt högst sex miljoner
(6 000 000) SEK (offentligt sedan tidigare). Under perioden april -
juni 2017 utnyttjades krediten till 5 000 000 SEK och har
återbetalats i sin helhet, när Bolaget mottagit likviden för
emissionen.

De nyemitterade aktierna förväntas vara registrerade och upptas till
handel omkring den 28 juli 2017. Första beräknad dag för handel av
dessa aktier förskjuts därmed en vecka mot vad tidigare meddelats,
från den tredje veckan i juli till den fjärde veckan i juli.

Vid frågor, kontakta gärna:

Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36
Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortivus/r/ortivus-ab--publ--offentliggor-prosp...
http://mb.cision.com/Main/69/2313155/701852.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.