Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

Ortivus: Ortivus AB (publ) ("Ortivus") offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen

Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen
omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som beslutades av Ortivus
styrelse och godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari
2019, avslutades den 12 mars 2019. Totalt har 2 509 285 st B aktier,
motsvarande cirka 44,3 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av
teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 250
315 st B-aktier, motsvarande cirka 39,7 procent av nyemissionen,
mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen har tecknats intill 84 procent. Såsom ett
resultat av detta, har bolaget påkallat garantiinfrielse motsvarande
903 087 st B-aktier.

Genom nyemissionen tillförs Ortivus en emissionslikvid om cirka 9
miljoner kronor föreemissionskostnader, varav 2 785 099,20 kronor har
erlagts genom kvittning mot kortfristigt lån som lämnats av bolagets
huvudaktieägare Ponderus Invest i februari 2019 för finansieringen av
rörelsekapitalet intill dess att nyemissionen genomförts.

Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker
i enlighet med emissionsbeslutet. De personer som tilldelats aktier
utan stöd av teckningsrätter beräknas meddelas omkring den 19 mars
2019. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om
tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Emissionsgaranterna kommer att meddelas om garantiinfrielse omkring
den 19 mars 2019, varvid tilldelning sker i förhållande till
storleken av lämnade garantier enligt garantiavtalen.

Genom nyemissionen kommer Ortivus aktiekapital att öka med 1 981
940,45 kronor till 12 882 613,80 kronor. Överskjutande del av
emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader kommer att
föras till överkursfonden i bolagets balansräkning och därmed öka det
fria egna kapitalet i bolaget. Antalet aktier kommer att öka med 5
662 687 st till 36 807 468 st aktier. Sista dag för handel med
betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm blir när de nya
aktierna är föremål för handel på Nasdaq Stockholm. De nya aktierna
beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm efter att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen vilket beräknas ske under
vecka 14 2019. Ovanstående är det slutliga utfallet i nyemissionen,
således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i
nyemissionen att avges.

Vid frågor, kontakta gärna:
Lars Höst, t.f. VD tel: 072-229 00 36

eller www.ortivus.se

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 11:30 den 18 mars 2019.

Vid frågor, kontakta gärna:

Lars Höst, tf VD, tel: 08 446 45 36

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ortivus/r/ortivus-ab--publ---ortivus--offentl...
https://mb.cision.com/Main/69/2765336/1008961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.