Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

Osavuosikatsaus Q4/2015: UPM:llä vahva viimeinen neljännes 2015, kasvuhankkeet tuottivat tulosta

UPM-Kymmene Oyj Tilinpäätöstiedote 2.2.2016 klo 9.30 EET

Osavuosikatsaus Q4/2015: UPM:llä vahva viimeinen neljännes 2015, kasvuhankkeet
tuottivat tulosta

Q4 2015 verrattuna Q4 2014

· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,37 (0,32) euroa ja
raportoitu 0,36 (0,01) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 225 (230) miljoonaa euroa eli 8,7
(9,1) % liikevaihdosta
· Kasvuhankkeet alkoivat vaikuttaa UPM:n tulokseen myönteisesti - UPM Kymin
sellutehtaan laajennus lähti hyvin käyntiin ja UPM Biopolttoaineet saavutti
kannattavuusrajan. Myös UPM Changshun tehtaan erikoispapereita valmistava
paperikone aloitti tuotannon joulukuussa Kiinassa
· Kannattavuuden parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja saavutti 41 miljoonan
euron kustannussäästöt vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä (vuositasolla
165 miljoonaa euroa)
· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 390 (462) miljoonaa euroa, ja nettovelka
laski 2 100 (2 401) miljoonaan euroon

Vuosi 2015 verrattuna vuoteen 2014

· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 1,75 (1,17) euroa ja
raportoitu 1,72 (0,96) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1 163 (847) miljoonaa euroa eli
11,5 (8,6) % liikevaihdosta
· Vuonna 2015 UPM sai päätökseen useita kasvuhankkeita: UPM Changshun tehtaan
erikoispapereita valmistava paperikone, UPM Kymin sellutehtaan laajennus,
Lappeenrannan biojalostamo ja UPM Raflatacin laajennukset Puolassa ja Aasian
ja Tyynenmeren alueella. Uudet laajennushankkeet aloitettiin Kaukaan
sellutehtaalla ja Otepään vaneritehtaalla
· UPM sulki 800 000 tonnia graafisten papereiden tuotantokapasiteettia
Euroopassa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla
· Hallitus ehdottaa 0,75 (0,70) euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 34 %
liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja Q4/2015 Q4/2014 Q3/2015(2 Q1-Q4/2015(2 Q1-Q4/2014 |
| Liikevaihto, milj. euroa 2 574 2 531 2 530 10 138 9 868 |
| EBITDA, milj. Euroa1) 363 334 345 1 350 1 306 |
| % liikevaihdosta 14,1 13,2 13,6 13,3 13,2 |
| Liikevoitto/tappio, milj. euroa 220 71 513 1 142 674 |
| ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 225 230 507 1 163 847 |
| % liikevaihdosta 8,7 9,1 20,0 11,5 8,6 |
| Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 214 57 498 1 075 667 |
| ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 219 216 492 1 096 774 |
| Kauden voitto/tappio, milj. euroa 193 8 408 916 512 |
| Tulos per osake, euroa 0,36 0,01 0,77 1,72 0,96 |
| ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,37 0,32 0,76 1,75 1,17 |
| Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,73 0,86 0,68 2,22 2,33 |
| Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,89 14,02 14,89 14,89 14,02 |
| Velkaantumisaste kauden lopussa, % 26 32 31 26 32 |
| Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 100 2 401 2 465 2 100 2 401 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita,
realisoitumattomien rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän
arvon muutoksia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja
kertaluonteisia eriä.

2) Sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston Suomessa, yhteensä
265 miljoonaa euroa, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja
diskonttauskoron muutosten johdosta.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2015 tulosta:

"UPM päätti vuoden 2015 vahvasti. Neljäs vuosineljännes oli vuoden paras
liiketoimintojen vakaan tuloskehityksen ansiosta. Kannattavuuden
parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja kasvuhankkeet alkoivat tuottaa
tulosta. EBITDA ylsi korkeimmalle tasolle viiteen vuoteen, ja vahva rahavirta
ajoi nettovelan ennätyksellisen alas.

Useat kasvuhankkeistamme on nyt saatu päätökseen, ja olen erittäin tyytyväinen
siitä, että ne ovat jo parantaneet rahavirtaamme.

UPM Kymin sellutehtaan laajennus oli menestys ja saavutimme sellun
tuotantoennätyksen joulukuussa. UPM Biopolttoaineet paransi tahtiaan vuoden
mittaan ja pääsi nollatulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM
Changshun erikoispaperikoneen käynnistys sujui hyvin joulukuussa, ja UPM
Raflatacin investoinnit ovat jo myötävaikuttaneet tulokseemme vuoden
jälkimmäisen puoliskon aikana.

Haluan korostaa, että hyvä tulos on pitkälti omien toimenpiteidemme ansiota.
UPM Biorefining ja UPM Raflatac olivat tämän neljänneksen menestyjät sekä
omien kannattavuustoimenpiteidensä että kasvuhankkeiden hyvän ajoituksen
ansiosta. UPM Energy ja UPM Plywood osoittivat vakaata tuloskuntoa. UPM Paper
ENA:lla oli vuoden 2015 paras neljännes jatkuvien kannattavuustoimenpiteiden
ansiosta. UPM Paper Asian tulosta tukivat omat kustannussäästötoimet samaan
aikaan, kun paikallinen kilpailu lisääntyi.

UPM:n hallitus on tänään ehdottanut, että vuoden 2015 osinkoa nostetaan 0.75
(0,70) euroon per osake, joka on 34 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake.
Uskon, että hallituksen ehdotus heijastaa luottamusta UPM:n kykyyn parantaa
tulosta ja rahavirtaa.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2015 oli UPM:lle hyvä ja tarjoaa vahvat lähtökohdat
myös alkaneen vuoden jossakin määrin epävarmassa toimintaympäristössä.
Taseemme on vuoden alussa ennätyksellisen vahva. Investointimme ovat
vähenemässä samaan aikaan, kun tuotot ja rahavirta kasvuhankkeista ovat
pääsemässä vauhtiin. Huolehdimme kustannuskilpailukyvystämme ja pyrimme
huippusuorituksiin liiketoiminnoissamme. Katsomme luottavaisesti vuoteen
2016."

Näkymät vuodelle 2016

UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan
vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet
kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan
tuloskehitykselle.

UPM:n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen
vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja
kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM:lle
tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien
odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä
puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä klo 13.15.
Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä
pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus
järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1,
Helsinki.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon.
Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessawww.upm.fitaitästä
linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.
Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10
minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessawww.upm.fi12
kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi:UPM Financial Results 2015

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana
"uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska
nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen,
että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista
kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten
esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty,
tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva
onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien
yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja
muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten
muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan
olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne,
konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat
ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden
taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet
ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin
maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai
valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy
yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksen sivuilta 76-77.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.facebook.com/UPMGlobal

www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM
uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella
liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper
Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme
valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä.
Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin
19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa.
UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company
-www.upm.fi

UPM:n tilinpäätöstiedote 2015
http://hugin.info/165629/R/1982926/726629.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
Th...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.