Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

OSCAR PROPERTIES: VÄSENTLIG OSÄKERHET FORTS DRIFT ENL REVISOR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties revisorer framhåller att det
råder "väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift".

Det framgår i revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2018.

"Det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen
av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av
finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen
förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten", heter det vidare.

Detta med anledning av att det från bolagets styrelse i årsredovisningens
första not framkommer att ett skapande av "en långsiktigt hållbar
kapitalstruktur är en förutsättning för fortsatt verksamhet".

"I syfte att uppnå en hållbar kapitalstruktur pågår förhandlingar avseende
förlängning av obligationslån om 450 miljoner kronor och vidare genomförs en
översyn av koncernens förvaltningsfastigheter i syfte att möjliggöra en
reducerad kapitalbindning och att frigöra likviditet", heter det.

"Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut kan det innebära att
förutsättningarna för fortsatt drift inte finns. Styrelsens bedömning är att
det är sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att
fortsatt likviditet kan erhållas", påpekas det samtidigt.

I årsredovisningen för 2018 görs även en nedjustering med 140 miljoner kronor
av koncernnettoomsättningen och produktionskostnader för 2018, vilket därmed
inte har någon resultatpåverkan. Bakgrunden är att koncerninterna intäkter
och kostnader om 140 miljoner kronor tidigare har bruttoredovisats och att de
i årsredovisningen har eliminerats.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.