Du är här

2018-03-15

Ovako AB: Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tecknar avtal om förvärv av Ovako Group från Triton

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), en av världens
största stålproducenter, har tecknat avtal med fonder som rådges av
Triton att förvärva 100 procent av Ovako Group. Förvärvet är föremål
för myndigheters godkännande.

NSSMC är global marknadsledare inom stålproduktion med världsledande
teknik och tillverkningskapacitet. Koncernen tillverkar ett brett
sortiment av avancerade stålprodukter i mer än 15 länder och vid 12
stålverk i Japan. För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016
rapporterade NSSMC en stålproduktion på en konsoliderad nivå om 45
miljoner ton.

- Ovako är en global teknologisk ledare inom högrent stål för rullager
och andra avancerade applikationer, säger Kosei Shindo, VD för NSSMC.
Vårt mål med förvärvet av Ovako är att stärka och utöka vår globala
verksamhet och ytterligare stärka vår teknologi, produktkvalitet och
produktutvecklingsförmåga för specialstål och säkra en bas av
tillverkning och försäljning i Europa för att stärka vår globala
verksamhet inom specialstål.

Ovako har under de senaste åren genomfört ett antal viktiga
förbättringar, såsom tydliga segmentstrategier, ökad effektivitet i
produktionen, säkerhetsprogram för medarbetare, investeringar i
produktutveckling, inrättande av en ny global
försäljningsorganisation och lansering av digitala verktyg för att
förbättra försäljningen. Detta har resulterat i nya affärer, ökade
marknadsandelar, högre efterfrågan från kunder och förbättrad
effektivitet och lönsamhet.

- Jag är mycket nöjd med att Ovako nu kommer att bli en del av Nippon
Steel & Sumitomo Metal Corporation, en stark industriell ägare och en
tydlig teknikledare inom den globala stålindustrin, säger Marcus
Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. Med starkt stöd från vår ägare
Triton har vi stärkt vår konkurrenskraft och marknadsposition
betydligt under de senaste åren. Vårt mål är att fortsätta växa under
de kommande åren, och vi ser fram emot att NSSMC:s teknologiska
kunskap och stöd ska skapa ännu mer värde för våra kunder.

- Triton har varit ägare till Ovako i mer än sju år och det är nu en
lämplig tid för en industriell ägare att fortsätta utveckla Ovako. Vi
vill tacka medarbetarna och ledningen för deras bidrag till Ovakos
framgångsrika utveckling under Tritons ägande, säger Joakim Olsson,
styrelseordförande i Ovako.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för
transaktionen. Vid genomförande av transaktionen är det Ovakos avsikt
att lösa in obligationslånet om 310 miljoner euro med förfall 2022.

- - -

För ytterligare information:

Stina Thorman, Head of Investor Relations
T: +46 (0)8 622 1338
E-post: stina.thorman@ovako.com

Triton
Marcus Brans
T: +49 69 921 02204

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
Public Relations Center
Phone: +81-3-6867-2977, 3419, 2146, 2135

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med
kunder inom kullager, transport och tillverkningsindustrin. Med vårt
stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras
livslängd förlängs - vilket i slutänden ger smartare, energi-snålare
och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form
av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat
i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien.
Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet
anställda var i slutet av året 3 040. För mer information besök oss
www.ovako.com.

Om Triton

Tritons fonder investerar i och stöder den positiva utvecklingen av
medelstora företag med huvudkontor i Europa, med inriktning på
företag inom industri, företagstjänster och konsument / hälsa.
Tritons målsättning är att bidra till att bygga bättre
affärsverksamheter på längre sikt. Triton och dess representanter har
för avsikt att verka för positiv förändring för att uppnå hållbara
operativa förbättringar och tillväxt. De 36 bolagen i Tritons
portfölj har en sammanlagd omsättning på cirka 14,2 miljarder euro
och cirka 91 000 anställda. Triton-fonderna rådges av dedikerade team
av professionella investerare baserade i Tyskland, Sverige, Norge,
Finland, Danmark, Italien, Storbritannien, USA, Kina, Luxemburg och
Jersey. För mer information vänligen besök www.triton-partners.com

Om Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) grundades i oktober
2012 genom fusionen av Nippon Steel Corporation och Sumitomo Metal
Industries, Ltd., som är en världsledande integrerad stålproducent.
NSSMC:s ledningsgrupp leds av ordförande Shoji Muneoka och vd Kosei
Shindo. NSSMC tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa
stålprodukter i mer än 15 länder och i 12 stålverk i Japan. NSSMC
betonar tre affärsområden som viktiga strategiska områden: i)
högkvalitativa stålprodukter för bilar, ii) resurser och energi, och
iii) anläggningsteknik, byggande och järnvägar. Koncernen bedriver
forskning och utveckling vid tre stora forskningscentra och sju
laboratorier i Japan. NSSMC är ett holdingbolag för fem företag:
ståltillverkning, teknik, kemikalier, nya material och
systemlösningar. NSSMC-koncernen sysselsätter cirka 84 000 personer.
NSSMC redovisade 4 907 429 miljoner japanska yen i nettoomsättning
och 200 929 miljoner japanska yen i ordinarie vinst och en
råstålproduktion på 44,53 miljoner ton konsoliderat under
räkenskapsåret som slutade 31 mars 2016. I linje med företagets
filosofi arbetar NSSMC med att bygga upp en dynamisk NSSMC-grupp.
Företaget syftar till att säkerställa effektiviteten, sundheten och
insynen i förvaltningen och förbättra företagsledningen med det
yttersta målet att uppnå en hållbar förbättring av koncernens värde
och samhällets förtroende. För mer information, vänligen besök
www.nssmc.com

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 mars kl. 07:10 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ovako-ab/r/nippon-steel---sumitomo-metal-corpo...
http://mb.cision.com/Main/1471/2472533/805838.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.