Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Ovako AB: Ovako publicerar kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017

Ovako tillkännagav idag resultatet för det andra kvartalet 2017.
EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 30
(28) miljoner euro och orderingången ökade med 15 procent jämfört med
2016. Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 5 miljoner euro
i form av lägre kostnader under kvartalet.

Andra kvartalet 2017 (2016)

· Orderingången ökade med 15 procent jämfört med föregående år
· Försäljningsvolymen var 5 procent högre än föregående år och
intäkterna steg med 11 procent

· EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 30 (28) MEUR,
och har stärkts av högre volymer och sänkta kostnader, men påverkats
med -7 MEUR jämfört med föregående år av periodiseringseffekter i
skrot- och legeringspriser och valutaeffekter

· Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 22 (21) MEUR före
omstruktureringskostnader på 2 (1) MEUR

· Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9 (8) MEUR,
inklusive betalda omstruktureringskostnader på 2 (2) MEUR

· Ovakos omstruktureringsprogram bidrog med 5 MEUR i form av lägre
kostnader

- Ovakos resultat stärktes under det andra kvartalet, framförallt
drivet av en förbättrad kostnadsstruktur och nya affärer. Orderboken
fortsatte att stärkas under det andra kvartalet och var vid utgången
av kvartalet 56 procent högre än motsvarande tid föregående år, samt
11 procent högre än föregående kvartal. Den positiva utvecklingen
inom Ovakos säkerhetsarbete har också fortsatt och antalet olyckor
som leder till sjukfrånvaro är nu på den lägsta nivån i företagets
historia. Säkerhetsarbetet fortsätter med hög prioritet mot vårt
långsiktiga mål - ett olycksfritt Ovako, säger Marcus Hedblom, vd och
koncernchef på Ovako. Sammantaget har vi ett första halvår som är
klart bättre än samma period föregående år och vi ser med tillförsikt
fram mot de kommande kvartalen.

Utsikter på kort sikt

Mot bakgrund av den nuvarande höga aktiviteten hos våra kunder, samt
en orderbok som är större och sträcker sig längre framåt i tiden,
bedömer vi att försäljningsvolymen det tredje kvartalet kommer att
vara högre än för motsvarande period föregående år, dock
säsongsmässigt lägre än det andra kvartalet i år.

Koncernens nyckeltal

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
| | |2017 Kv|2016 Kv|2017 Kv|2016 Kv|2016 Helår |
| | |2 |2 |1-2 |1-2 | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|Försäljningsvolym |kton |212 |201 |416 |386 |708 |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|Intäkter |MEUR |244 |219 |478 |420 |781 |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|EBITDA före |MEUR |30 |28 |62 |46 |57 |
|omstruktureringskostnader | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|EBITDA |MEUR |28 |28 |59 |44 |50 |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
| Justerad EBITDA | |12,1 % |13,0 % |12,9 % |11,0 % |7,3 % |
|marginal | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
| EBITDA marginal | |11,4 % |12,6 % |12,4 % |10,6 % |6,4 % |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|Rörelseresultat (EBITA) före|MEUR |22 |21 |46 |30 |25 |
|omstruktureringskostnader | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|Rörelseresultat (EBITA) |MEUR |20 |20 |43 |29 |18 |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
| Justerad | |8,9 % |9,4 % |9,6 % |7,2 % |3,2 % |
|rörelsemarginal (EBITA) | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
| Rörelsemarginal (EBITA) | |8,2 % |9,0 % |9,1 % |6,8 % |2,3 % |
| | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|EBIT |MEUR |18 |17 |39 |24 |9 |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|Nettoresultat |MEUR |9 |10 |20 |10 |-12 |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|Kassaflöde från löpande |MEUR |9 |8 |6 |11 |35 |
|verksamhet | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|Antal anställda vid |Antal |2 889 |2 809 |2 889 |2 809 |2 773 |
|periodens slut (FTE) | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
Telefon: 46 (0)8622 1323
E-post: nicholas.kallsater@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med
kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med
vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras
livslängd förlängs - vilket i slutänden ger smartare, energisnålare
och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form
av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i
fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien.
Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet
anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss
www.ovako.com.

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 juli kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ovako-ab/r/ovako-publicerar-kvartalsrapporten-...
http://mb.cision.com/Main/1471/2307383/700301.pdf
http://mb.cision.com/Public/1471/2307383/89c202eedb009816.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.