Du är här

2018-08-30

Ovzon AB: Ovzon delårsrapport januari-juni 2018

KVARTALET april-juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 57 092 (50 679)
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -11 966 (7 889)
· Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick
till kSEK 2 057 (10 546)

· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -15 051 (2 996)
· Resultat per aktie uppgick till SEK -2,25 (0,60)
PERIODEN januari-juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 103 403 (99 855)
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -23 589 (6 365)
· Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick
till kSEK 2 471 (18 560)

· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -29 991 (-1 363)
· Resultat per aktie uppgick till SEK -5,13 (-0,27)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER perioden

· Den 18 maj genomfördes en notering av bolagets aktier på Nasdaq
First North Premier. Genom nyemissionen i samband med noteringen
tillfördes bolaget netto kSEK 173 095.

· Den 11 juni meddelade Carnegie att de i sin roll som
stabiliseringsagent valt att utnyttja en övertilldelningsoption. Av
denna anledning genomfördes en riktad nyemission varvid bolaget
tillfördes ytterligare kSEK 48 750.

· I samband med noteringen tillträdde en ny styrelse i bolaget.

KOMMENTAR FRÅN VD

Viktig milstolpe nådd

NOTERING, ORGANISATIONSFÖRSTÄRKNINGAR OCH INNOVATION

FRAMGÅNGSRIK NOTERING OCH TILLSKOTT I STYRELSEN

Ovzons andra kvartal var minst sagt händelserikt. Den 18 maj noterades
vi framgångsrikt på Nasdaq First North Premier med ett erbjudande som
övertecknades och den tillhörande övertilldelningsoptionen
utnyttjades. Nyemissionen i samband med noteringen förbättrade
bolagets finansiella ställning avsevärt samt möjliggjorde en slutlig
lösning på de tvister som nämndes i prospektet. I samband med att
såväl Bure Equity AB som Investment AB Öresund kom in som
ankarinvesterare vid noteringen förstärktes också styrelsen med
kompetens som kommer bidra till Ovzons framtida tillväxt,
organisationsutveckling och finansiering. Vi har också stärkt
organisationen med rekryteringar, bland annat med Johan Brandt som
tillträder som ny CFO i september. Johan kommer närmast från en
CFO-position på Arcam och har bred finansiell och industriell
kompetens.

HÖG affärsAKTIVITET

Parallellt med noteringen genomfördes också flera viktiga aktiviteter
i verksamheten, bland annat demonstrationer av en rad applikationer
för det spanska försvaret samt deltagande i en större fransk
försvarsövning. Inom innovation och utveckling har det också varit
hög aktivitet där vi i juni kunde visa upp en första prototyp av
Ovzons "Mobile Broadband Unit" (MBU) - en egenutvecklad, unik och
helt ny typ av satellitterminal som avses bäras av en person i
rörelse samtidigt som den kommunicerar med höga datahastigheter. I
enheten finns också en wifi-router som möjliggör uppkoppling för
andra som befinner sig i närheten. Bolaget avser att förädla enheten
vidare för att göra den mindre och lättare.

Ett bevis på att våra innovationer ligger i framkant är att
Rymdstyrelsen beslutade om att stödja vår tekniska utveckling genom
en bidragsfinansiering om cirka MSEK 10 som löper över cirka två år.
Finansieringen är avsedd för utveckling av en markkomponent för
Ovzons satellittjänst.

Under det andra kvartalet genomförde Eutelsat S.A. den så kallade
"Bring Into Use" (BIU) som avtalades under det första kvartalet. En
BIU kan jämföras med att ta ett bygglov i bruk. Precis som med
bygglovet måste positionen tas i bruk inom en viss tid. Detta innebar
att de flyttade en av sina satelliter till en av Ovzons
banpositioner, vilket betyder att banpositionen/frekvenslicensen inte
förfaller. Banpositionen är inte kopplad till nuvarande tjänst men
utgör en central del i Ovzons utveckling mot egna satelliter. Flytten
av satelliten innebar en kostnad om totalt MUSD 1,6 varav hälften
belastade det första kvartalet och hälften det andra.

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

Nettoomsättningen ökade i det andra kvartalet jämfört med motsvarande
period föregående år, vilket förklaras av intäkter från försäljning
av terminaler. Bolagets rörelseresultat, exklusive kostnader av
engångskaraktär, minskade under kvartalet och uppgick till MSEK 2,1
(10,5), vilket huvudsakligen förklaras av en svagare dollar samt
ökade utvecklingskostnader. För halvåret uppgick det justerade
rörelseresultatet till MSEK 2,5 (18,6). Koncernens
utvecklingskostnader för halvåret beräknas till MSEK 11,0 (0,9).

KONCERNENS UTVECKLING

Med genomförd notering har vi förutsättningar att exekvera vår
strategi för framtida expansion och tillväxt. Bortsett från
valutasvängningar väntas intäkterna ligga relativt konstant, med
befintliga kontrakt, tills dess vi kan erbjuda våra kunder mer
kapacitet. Det har under perioden blivit allt tydligare att det är
viktigt för Ovzon att för slutkunderna presentera en förtydligad plan
avseende nästa steg med egen satellit. Dessa diskussioner pågår och
kommer intensifieras under det andra halvåret 2018, där vi utvärderar
olika alternativ för optimal teknisk och finansiell lösning.
Omförhandlingar av förlängning av de befintliga kontrakten för den
nuvarande tjänsten kommer också att ske under andra halvåret.
Sammantaget har vi under första halvåret tagit ett stort steg mot att
förverkliga Ovzons vision. Vi har marknadens mest revolutionerande
mobila bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet
med hög mobilitet. Vi fortsätter att ligga i framkant vad gäller
innovation och tack vare noteringen har vi nu en stabil finansiell
ställning och en förstärkt organisation.

Per Wahlberg, VD

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD

Lennart Hällkvist, Styrelseordförande

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

Om ovzon

Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst
som riktar sig till marknader och användare i behov av höga
datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar
realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga
plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller
personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har Bolaget utvecklat en komplett
satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i
fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge
konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper,
däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och
nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande
tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem
befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas
täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa
ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under
tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att
skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu
kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i
Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Koncernen har 15
anställda samt fyra heltidskonsulter och fem deltidskonsulter. Ovzon
är sedan i maj 2018 noterat på Nasdaq First North Premier. FNCA
Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/ovzon-delarsrapport-januari-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/16962/2603851/899701.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.