Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

OXE Marine AB: OXE Marine AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 OKTOBER TILL 31 DECEMBER 2019

Fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättning 40,1 MSEK (9,0 MSEK)
· Rörelseresultat/EBIT -22,8 MSEK (-27,4 MSEK)
· Resultat för perioden -25,5 MSEK (-30,5 MSEK)
· Kassaflöde för perioden 12,9 MSEK (-43,5 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,16 (SEK -1,04)
· Resultat, utspätt, per aktie uppgick till SEK -0,14 (SEK -1,04)
· Sålda OXE-enheter: 142 (27)

Januari till december 2019

· Nettoomsättning 91,1 MSEK (40,6 MSEK)
· Rörelseresultat/EBIT på -88,1 MSEK (-87,2 MSEK)
· Resultat för perioden -101,9 MSEK (-108,2 MSEK)
· Kassaflöde för perioden 46,3 MSEK (-9,2 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,80 (SEK -4,04)
· Resultat, utspätt, per aktie uppgick till SEK -0,68 (SEK -4,04)
· Sålda OXE-enheter: 309 (157)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Mottagna prenumerations- och garantiåtaganden för nyttjande av
teckningsoptioner serie 2019:1

· Erhöll cirka 33,6 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner och
planerade för en riktad emission på cirka 17,2 MSEK.

· Styrelsen beslutade om en riktad emission om 17,2 MSEK.
· Företaget fick en betydande order på OXE300 med ett värde på cirka
3 MEUR från en av sina distributörer i Nord- och Sydamerkia.

· Formaliserade avtal med EIB angående utnyttjande av den andra
tranchens villkor, villka kan komma att inkludera en riktad emission.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden

· Aktieägare samtyckte till att ändra företagsnamnet från Cimco
Marine AB (publ) till OXE Marine AB (publ).

· OXE Marine AB (publ) meddelade namnändring, vision, uppdrag och
kärnvärden.

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet 2019 nådde OXE Marine en rekordförsäljning
på 142 enheter, med en nettointäkt uppgående till 40 MSEK, med 10 %
bruttomarginal, vilket innebär en bruttovinst på 4 MSEK. Samtliga
färdigställda enheter från produktion och lager blev utsålda. Vidare
så känner jag mig tillitsfull om att introduktionen av vår nya
produkt OXE300 kommer bidra till en tydlig ökning av
bruttomarginalen. Vårt främsta ekonomiska mål att nå en positiv
bruttomarginal före fjärde kvartalet 2019 har uppfyllts. Lika
tillfredsställande är det att notera att nettoomsättningen ökat från
år till år, sedan vi startade produktionen i september 2016.

Jag är också nöjd med vår orderbok, för enhetsleveranser 2020 som
redan representerar ungefär hälften av vår nettoomsättning för 2019.
Jag är därför övertygad om att uppfylla vårt finansiella mål 2020 om
organisk nettoomsättningstillväxt på mer än 50 % från år till år.
Från 2020 och framåt kommer vår rapportering att fokusera på
nettointäkter snarare än enhetsförsäljning eftersom vår produktmix
kommer att bli mer sofistikerad, vilket kommer att inkludera en högre
andel av intäkterna från reservdelar, tillbehör och servicesatser -
en naturlig ökning, särskilt då vår OXE125-200- produkt mognar.
Företaget har nu levererat produkter till statliga tjänster i USA,
Australien och Bangladesh. Företaget arbetar också med flera statliga
projekt som förhoppningsvis kommer att innebära ytterligare
långsiktiga försäljningskontrakt. Efterfrågan från den kommersiella
sektorn fortsätter att utvecklas som väntat, särskilt för OXE200.

Vårt förväntade startdatum för OXE300-produktion i maj 2020 förblir
oförändrad och vi ökar våra planerings- och genomföranderesurser.

När det gäller finansiering har vi framgångsrikt genomfört
aktieoptionsprogram, samt en riktad emission på 50,8 MSEK i oktober.
Dessutom har vi uppfyllt alla villkor för att göra det möjligt för
oss att utnyttja tranche B i Europeiska investeringsbankens (EIB)
lånefacilitet på 4 MEUR. Detta förväntas vara klart i mars 2020.

Vi på OXE Marine är medvetna om coronavirusepidemin och fortsätter att
övervaka dess potentiella påverkan på leveranskedjan och
försäljningen i de drabbade regionerna.

Slutligen, som ni säkert har noterat, så har företaget bytt namn i
januari. En av de främsta orsakerna är att skapa anknytning med vårt
produktmärke. Vår devis, "Engineering the Future", ger också en
insikt om potentialen i vår teknik som möjligör att vi kan utveckla
miljövänliga produkter som hybrider och helt elektriska varianter.
Dessutom var det en möjlighet att utveckla vad vår vision, våra
uppdrag och våra kärnvärden är och kommunicera med alla våra
intressenter om vem vi är och vad vi gör, hur vi tänker utföra vårt
uppdrag och vad vi står för. Vi är fortfarande ett ungt företag men
med kollektivt stöd från våra anställda, konsulter, kunder,
leverantörer och investerare, kommer vi att visa den fulla
potentialen i vår omvälvande innovativa design av remdriftslösningar.

Myron Mahendra
VD - OXE Marine AB

För vidare information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, Verkställande direktör OXE Marine AB, +46 763-47 59
82, myron.mahendra@oxemarine.com (myron.mahendra@oxemarine.com )

Anders Berg, Styrelsens ordförande OXE Marine AB, +46 70-358 91 55,
anders.berg@oxemarine.com

www.oxemarine.com

Certifierad rådgivare
FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare för OXE Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

OXE Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen tillhandahölls
av kontakterna ovan för att skickas in för offentliggörande den 21
februari 2019, 15:00 CET.

OXE Marine AB (publ) har, efter flera års utveckling, konstruerat OXE
Diesel, världens första dieselutombordsmotor inom högkraftsegmentet.
OXE Diesel har ett unikt remdrivet framdrivningssystem som gör det
möjligt att montera en hydraulisk växellåda med flera friktioner.
Detta innebär att motorn klarar betydligt högre belastningar än en
traditionell utombordsmotor. OXE:s OXE-diesel har en horisontellt
monterad motor i motsats till en traditionell utombordsmotor med en
vertikalt monterad motor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oxe-marine-ab/r/oxe-marine-ab--publ--boksluts...
https://mb.cision.com/Main/16067/3041563/1198445.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.