Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-07

PA Resources: Stärker eget kapital med cirka 1,7 Mdkr (Forts)

(tillägg efter stycke fyra)

(SIX) Olje- och gasbolaget PA Resources lämnar ett erbjudande
om förtida konvertering till nyemitterade aktier om cirka 1
miljard kronor. Vidare genomförs en garanterad
företrädesemission på cirka 700 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Azuritefältet i Republiken Kongo (Brazzaville) har under de
senaste två åren presterat långt under förväntade nivåer, vilket
väsentligt har försämrat bolagets finansiella ställning och
flexibilitet i förhållande till den plan som lades fast 2010.
Som ett resultat av misslyckandet på Azuritefältet/Mer Profonde
Sud har styrelsen beslutat att skriva ned denna tillgång samt
den återlämnade Marine XIV-licensen med totalt 1.495 miljoner
kronor.

Bolaget bedömer nuvarande produktionsnivå som för låg för att
motivera dagens skuldsättning. Den överhängande
refinansieringsrisken har skapat stor osäkerhet kring bolagets
möjligheter att utveckla sina tillgångar samt bidragit negativt
till prissättningen av bolagets aktier, konvertibler och
utestående obligationslån.

Styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier till
innehavare av bolagets konvertibel 2008/2014, förutsatt
godkännande från extra stämma som beräknas hållas 7 december.
Teckningskursen är satt till 15 öre per aktie, vilket betyder
att varje konvertibel berättigar till teckning av 116 aktier
genom kvittning av ett belopp om 17,40 kronor per konvertibel
vilket motsvarar konvertibelns nominella värde plus upplupen
ränta per den 6 november. Det totala nominella beloppet av
konvertiblen plus upplupen ränta per den 6 november uppgår till
1.072 miljoner kronor.

Konvertibelförslaget stöds av flera större konvertibelägare
som tillsammans motsvarar drygt 40 procent av samtliga
utestående konvertibler. Dessa har uttalat sitt stöd för
transaktionerna och avser delta i erbjudandet.

Erbjudande är villkorat av att det emissionsgarantiavtal som
bolaget ingått med Carnegie inte sägs upp, vilket kan ske bland
annat om erbjudande inte resulterar i en anslutningsgrad över 90
procent av konvertibelns nominella belopp.

PA Resources föreslår även en garanterad nyemission om cirka
700 miljoner kronor med teckningskursen 10 öre per aktie.
Nyemissionens genomförande är villkorat av att
konvertibelerbjudandet genomförs.

Rätterna att teckna aktier i företrädesemissionen kommer att
fördeals med cirka 50 procent till nuvarande aktieägare i
bolaget och med resterande 50 procent till aktieägare som
erhållit aktier genom kvittning av konvertibler i erbjudandet.

I den garanterade företrädesemissionen deltar Gunvor Group
med ett belopp om 200 miljoner kronor.

Joakim Johansson, Lars Johansson
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.