Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Pallas Group AB: Delårsrapport 2 (Q2) 2019 gällande perioden 1 januari - 30 juni 2019

Rapporten i sin helhet finns att ladda ned från bolagets hemsida samt
är bifogad i detta PM.

· EBITDA för perioden uppgick till 1,2 Mkr (7.6 Mkr)
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,9 Mkr (3.6 Mkr)
· Amorteringarna under perioden uppgick till 1,6 Mkr

Omsättningen under perioden uppgick till 13,1 Mkr (17,8 Mkr 2018), och
EBITDA till 1,2 Mkr (7,6 Mkr). Resultatet är belastat med ca 2 Mkr i
kostnader av engångskaraktär p.g.a. uppgradering av maskinsystemen på
Pallas Glory.

Väsentliga händelser under och efter perioden

· Inga väsentliga händelser under kvartalet.
· Kallelse till extra bolagsstämma är begärd efter kvartalets utgång.

Verksamhet
Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som
grundades år 2000. Koncernen bedriver sin verksamhet under namnet
Pallas Shipping. Koncernen är en underkoncern till Smart Energy
Sweden Group AB (publ)

Koncernen inriktar sig på nischade avancerade bunkringsfartyg.
Koncernen sysselsätter ca 32 personer inkl. landpersonal. Mer
information om koncernen finner man på bolagets hemsida.

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Antalet aktieägare
är cirka 1100 st. Certified Adviser för bolaget är Mangold
Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.

Fiskebäck i augusti 2019

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 0700 CET.

För ytterligare information kontakta Koncernchef Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som
grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas
Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First
North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB
ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic. Bolagets
Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pallas-group-ab/r/delarsrapport-2--q2--2019-g...
https://mb.cision.com/Main/2799/2889944/1096383.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.