Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Panion: Utfall i Panion's företrädesemission

UTFALL I PANIONS FÖRETRÄDESEMISSION

Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades med stöd av bemyndigande lämnat på bolagsstämma 27 april 2017. Teckningstiden löpte från och med 8 maj till den 26 maj 2017. Företrädesemissionen har tecknats till ca 60 % och tillför därmed Bolaget ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar VD, Anja Holm "Trots att emissionen inte blev helt fulltecknad står vi med nuvarande finansiering starka att genomföra de utvecklingsarbeten som vi beskriver i memorandumet. Det är också mycket glädjande att kunna konstatera att stödet från nytillkomna investerare blev så stort och jag vill ta tillfället i akt att tacka såväl gamla som nya aktieägare för det förtroende de visat Bolaget. Tack vare det betydande kapitaltillskott som nyemissionen innebär kan vi nu inleda arbetet med den kliniska studie i hundar vi planerar att påbörja i år i USA. Styrelsen är mycket nöjda med stödet från våra investerare och stöder till fullo utvecklingsplanen."

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 1 136 932 SEK tecknades med företräde, motsvarande ca 9 procent av nyemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter tillkom motsvarande 6 243 068 SEK. Därmed tecknades totalt 7 380 000 SEK i nyemissionen, vilket motsvarar ca 60 procent.

Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet daterat den 8 maj 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare omkring den 3 juni 2017. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Panion med 171 954 SEK genom nyemission av 3 690 000 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 895 088 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 16 206 593 stycken.

Panion har även ansökt om upptagande av bolagets aktier till handel på Aktietorget. Planerad första handelsdag är 16 juni 2017 förutsatt att Aktietorget godkänner Panions ansökan.

Informationen lämnades, genom vd Anja Holms försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017

2 JUNI 2017

För mer information, kontakta:
Anja E. H. Holm, VD | + 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com mailto:anja.holm@panion-animalhealth.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Panion Pressrelease 2017-06-02.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20466

I juni 2015 bildade CombiGene ett helägt dotterbolag, som då hette CombiGene Vet AB, och i april 2016 beslutades att dela ut dotterbolaget till CombiGenes aktieägare med målet att notera bolaget. Fokus för bolaget, som nu namnändrats till Panion Animal Health AB, kommer att vara utnyttjandet av CombiGenes upptäckter för att utveckla en behandling av hundepilepsi. Panion kommer även att bedriva inlicensiering av andra projekt eller produkter inom animal health.

linkedin.com/company/panion-animalhealth http://linkedin.com/company/panion-animalhealth
twitter.com/panionanihealth http://twitter.com/panionanihealth
panion-animalhealth.com/newsletter http://panion-animalhealth.com/newsletter
panion-animalhealth.com http://panion-animalhealth.com

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.