Du är här

2016-05-13

Papilly: Kommuniké från årsstämman 2016 i Papilly

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2016 I PAPILLY

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 12 maj 2016,
fattades bl.a. följande beslut:

* Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat-
och balansräkning samt godkände styrelsens förslag till disposition
av vinstmedel.
* Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
* Omval av styrelseledamöter Christer Köhler, Ulf Söderberg och Anders
Tengström. Nyval av Gerhard Larsson och Charlotte Sundåker. Till
ordförande valdes Gerhard Larsson.
* Styrelsearvode skall utgå med totalt 150 000kronor att fördelas till
ordförande Gerhard Larsson med 100 000 kronor och 50 000 kronor till
Charlotte Sundåker. Arvode till bolagets revisor utgår efter godkänd
räkning.
* Till revisor valdes Deloitte med huvudansvarig revisor Svante
Forsberg.
* Att bemyndiga styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

2016-05-13

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: erik.lissner@papilly.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande
forskare och experter från Karolinska Institutet och
Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger
psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och
lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför
arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016, klockan 08:00 svensk tid
(CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet
STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.