Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Papilly: Korrigering: Konvertibelemissionen fullt garanterad, och styrelsen har beslutat om riktad aktieemission

KORRIGERING: KONVERTIBELEMISSIONEN FULLT GARANTERAD, OCH STYRELSEN HAR
BESLUTAT OM RIKTAD AKTIEEMISSION

"Korrigering av tidigare under dagen publicerat pressmeddelande, d?r
felaktigt datum f?r f?rsta teckningsdag angavs. R?tt datum ?r den 29
februari 2016."

Papillys konvertibelemission, som inleds den 29 februari, ?r fullt
s?kerst?lld genom teckningsf?rbindelser och emissionsgarantier. Styrelsen
har ?ven beslutat att genomf?ra en riktad aktieemission.

Den f?rest?ende konvertibelemissionen om 12,2 Mkr med f?retr?desr?tt f?r
befintliga aktie?gare ?r garanterad till 100 procent. Garantin, vars
slutliga villkor har fastst?llts idag, har utst?llts av ett
garantikonsortium samordnat av Capensor Capital AB i samarbete med Onoterat
AB, samt via skriftlig teckningsf?rbindelse fr?n en av de st?rre ?garna, QV
Invest AB.

Garantikonsortiet utg?r 6 Mkr och teckningsf?rbindelserna fr?n QV Invest AB
utg?r ca 6,2 Mkr. Ingen ers?ttning utg?r f?r l?mnade teckningsf?rbindelser.
Garanter erh?ller en kontant ers?ttning om 10 procent eller 12 procent i
konvertibler p? det garanterade beloppet om utrymme i finns i emissionen.
Endast icke aktie?gare i Papilly erh?ller garantiers?ttning.

H?rut?ver har styrelsen, med st?d av det bemyndigande som l?mnades vid
?rsst?mman den 28 maj 2015, beslutat att genomf?ra en riktad nyemission av
maximalt 800 000 aktier. Teckningskursen best?mdes till 3,00 kronor, vilket
utg?r den v?gda genomsnittskursen under de tjugo handelsdagar som f?regick
beslutet. Nyemissionen, som kommer att inbringa Bolaget ytterligare 2,4
Mkr, riktas till Capensor, som kommer att f?rdela aktierna till de garanter
som ing?r i garantikonsortiet, och som inte tidigare ?ger aktier i Bolaget.
Styrelsebeslutet, som var avh?ngigt ett bindande garantiarrangemang,
fattades under eftermiddagen, fredagen den 19 februari.

Syftet med avsteget fr?n f?retr?desr?tten ?r att tillf?rs?kra att dessa
garanter att erh?ller aktier, s?kerst?lla bolagets kortsiktiga likviditet
samt att ?ka aktiespridningen.

Papillys styrelse har ?ven beslutat att f?rl?nga den tidigare kommunicerade
teckningstiden f?r det konvertibelemissionen till och med den 21 mars 2016.
Anledningen till beslutet om f?rl?ngningen ?r att sportlovet sammanfaller
med teckningstiden.

2016-02-23

Med v?nlig h?lsning,

Styrelsen i Papilly AB (publ)

F?r ytterligare information:

Anders Struksnes
Mobil: +47 91 19 89 42
anders@struksnes.com

eller

Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
erik.lissner@papilly.com

F?ljande dokument kan h?mtas fr?n beQuoted
Papilly Pressrelease 2016-02-17.pdf

Om Papilly
Papilly ?r ett innovationsdrivet h?lsof?retag som i samarbete med ledande
forskare och experter fr?n Karolinska Institutet och
Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tj?nster som f?rebygger
psykisk oh?lsa. Bolagets vision ?r att genom vetenskapligt utpr?vade och
l?ttillg?ngliga program minska stressrelaterad oh?lsa p? och utanf?r
arbetet och d?rigenom f?rb?ttra m?nniskors v?lm?ende och livskvalitet.

Papilly AB (publ) ?r skyldigt att offentligg?ra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om v?rdepappers-marknaden. Informationen
l?mnades f?r offentligg?rande den 23 feb 2015, klockan 16:40 svensk tid
(CET). Aktien handlas p? NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI.
Eminova Fondkommission AB ?r bolagets Certified Advisor.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.