Du är här

2016-05-13

Papilly: Papilly förstärker styrelsen med Gerhard Larsson som styrelseordförande och Charlotte Sundåker som ledamot

PAPILLY FÖRSTÄRKER STYRELSEN MED GERHARD LARSSON SOM STYRELSEORDFÖRANDE OCH
CHARLOTTE SUNDÅKER SOM LEDAMOT

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 12 maj 2016,
fattades beslut: Omval av styrelseledamöter Christer Köhler, Ulf Söderberg
och Anders Tengström. Nyval av Gerhard Larsson och Charlotte Sundåker. Till
ordförande valdes Gerhard Larsson.

Gerhard Larsson (tillträdande styrelseordförande) senast verksam under 8 år
som landshövding. Larsson har byggt upp företagsgruppen Samhall med drygt
30 000 anställda och var dess koncernchef i 20 år, han var statssekreterare
i regeringen 1976 - 1979 (hälso-sjukvård samt socialförsäkring). Utöver ett
stort antal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i koncernstyrelsen
för Vattenfall AB och Sophiahemmet sjukhus och Högskola, har Larsson varit
ordförande eller enmansutredare i ett 25-tal av olika regeringar tillsatta
statliga utredningar inom näringslivs-, arbetsmarknads- och
sjukvårdsområdena, senast reformering av den svenska missbruks-och
beroendevården resp. livsmedelssäkerhet.

Charlotte Sundåker (tillträdande styrelseledamot) är idag t.f. CEO på Hyper
Island, ett ledande svenskt utbildningsbolag specialiserat på digitala och
interaktiva medier med fialer bland annat i London, Singapore, Sao Paulo
och New York. Sundåker var tidigare Hyper Islands marknads- och
kommunikationsdirektör i sex år.

- Gerhard Larssons och Charlotte Sundåkers betydande erfarenheter och
kontaktnät kommer att vara mycket värdefulla i Papillys fortsatta
etablering och expansion på den nationella och globala marknaden, säger Ulf
Söderberg, bolagets grundare.

- Jag ser fram emot att få leda styrelsearbetet och arbeta tillsammans med
Papillys framstående forskare och ledning, säger Gerhard Larsson. Med tanke
på den konstant ökande psykiska ohälsan i samhället och kostnaderna för
denna är det helt avgörande att vi hittar sätt att på bred front förebygga
ohälsa. Papillys plattform, som förenar ledande forskning och digital
teknik, har förutsättning att i grunden förbättra hälsoarbetet på olika
nivåer i samhället, säger Gerhard Larsson.

- Det har nog inte undgått någon att stress på många sätt är en av vår tids
största utmaningar. Det känns därför både spännande och viktigt att få
bidra med min erfarenhet och digitala kompetens för att tillgängliggöra en
så angelägen tjänst som Papilly, säger Charlotte Sundåker.

Papillys styrelse består idag av följande ledamöter: Gerhard Larsson
(styrelseordförande), Charlotte Sundåker, Anders Tengström, Ulf Söderberg
och Christer Köhler.

Gerhard Larsson, Charlotte Sundåker och Christer Köhler bedöms vara
oberoende I förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större
aktieägare.

2016-05-13

Styrelsen

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD Tel: 070-657 00 42 E-post: erik.lissner@papilly.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Pressrelease 2016-05-13.pdf

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande
forskare och experter från Karolinska Institutet och
Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger
psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och
lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför
arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016, klockan 08:10 svensk tid
(CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet
STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.