Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

Papilly: Papilly publicerar memorandum och anmälningssedel

PAPILLY PUBLICERAR MEMORANDUM OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Papilly genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan 6-20 november 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

Vid full teckning i emissionen erhåller bolaget 5,9 Mkr. Nyemissionen som genomförs under perioden 6-20 november 2017 skapar förutsättningar för expansion inom försäljning gentemot privatmarknaden, B2C.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätt

Emissionen omfattar högst 4 898 684 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 612 335,50 kronor och kan tillföra bolaget 5 878 420,80 kronor vid full teckning.

Aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Erbjudet värdepapper

Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier, till en kurs om 1,20 kronor per styck.

Teckningsperiod

Teckningsperioden pågår från den 6 november till den 20 november 2017.

Anmälningssedel

Anmälningssedel kan laddas ner från http://www.eminova.se http://www.eminova.se samt www.papilly.com http://www.papilly.com http://papilly.com http://papilly.com (Investor relations/emission). Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se http://www.eminova.se http://www.eminova.se http://www.eminova.se (Bank-ID krävs)

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Papilly AB (publ)

2017-11-03

För ytterligare information:
Carsten Friberg, vice VD
0730-920244
E-post: carsten.friberg@investmentqv.se http://carsten.friberg@investmentqv.se

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se http://carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017 kl. 16.15 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Pressrelease 2017-11-03.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21455
Papilly Memorandum.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21456
Papilly Anmalningssdel.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21457

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.