Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Parans Solar Lighting: AKTIEÄGARBREV

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB

Sommaren närmar sig och många har redan påbörjat sina semestrar. Vi på
Parans kommer dock inte stänga igen utan det pågår arbete genom delar
av sommaren både avseende leveranser, installationer och fortsatt
försäljningsarbete.

Som lite sommarläsning kommer därför en summering av läget i bolaget,
både generellt men också operationellt.

Det kommersiella utvecklingsarbetet pågår med full aktivitet. Ni som
deltog i årsstämman fick en kort redogörelse för var vi står i
försäljningsarbetet och det stora antalet prospekt som bolaget just
nu arbetar med. Skulle vi gå tillbaka ett år i tiden så skulle denna
lista över prospekt (kundförhandlingar med betydande potential) vara
ganska så mager. Skulle samtliga förhandlingar vi nu är inne i
resultera i affärer så har vi potential i att öka ordervolymen i år
jämfört med 2017 med en faktor 4-5. En annan stor skillnad är
karaktären på dessa prospekt. Tidigare var det i huvudsak mindre
affärer med ett försäljningsvärde på 100 000 - 300 000 kronor. Vi har
fortfarande ett flertal affärer på gång i detta spannet, men det
intressanta är att vi nu också har ett antal prospekt med potential
av betydande storlek. Om man skall förenkla affärernas karaktär så är
de mindre affärerna i huvudsak installationer i befintliga byggnader
medan de med större potential uteslutande är nybyggnationer. Dessa
tar ofta betydligt längre tid att utveckla, med fler beslutfattare
och med större komplexitet.

Ni såg PM:et vi skickade ut igår gällande Rijnlandstunneln i Holland.
Det är ett exempel på en stor affär som vi arbetat länge med.
Otroligt kul att vi har fått förtroendet av kunden, som delvis består
av statliga myndigheter, att leverera ljus till tunnelns ändar för
att minska bländningseffekten för bilisterna.

Under våren tecknade vi avtal med ett antal viktiga
försäljningspartners, där exempelvis BMTC i Dubai är något vi är
riktigt stolta över. BMTC har en stark position i denna regionen, med
både försäljnings- och installationsförmåga. De har sedan ingånget
avtal byggt upp en riktigt intressant portfölj av intressenter där vi
redan är i projekteringsfasen. Ett viktigt steg i utvecklingen av
regionen runt UAE och resten av mellanöstern är att få demosystem på
plats. Vi kommer under sommaren att installera demosystem i både
Qatar och i Dubai, för dels Gateway Technology och dels för BMTC.

När det kommer till USA och den nordamerikanska marknaden så känner ni
till att vår tidigare partner Wasco Skylights blev uppköpta av Velux,
och att vi därmed inte arbetar genom dem längre. Givetvis var detta
inte något vi var nöjda med, men vi har valt att se det som en
möjlighet att justera vår strategi gentemot denna marknaden och att
genom detta få till en mer effektiv bearbetning. Det som är viktigt
att nämna är att Wascos säljorganisation bestod i ett mindre antal
regionchefer som utvecklade och arbetade genom drygt 30 oberoende
representantbolag utspridda över den amerikanska marknaden. Stor del
av vårt försäljningsarbete i USA drevs genom att Parans arbetade ute
i marknaden tillsammans med rep-bolagen. Vi har därför redan en bra
direktrelation med dessa säljbolag, vilket vi nu bygger vidare på.
Just nu så kontrakterar vi dessa säljbolag direkt gentemot Parans i
Sverige. En positiv konsekvens av att vi nu kommer arbeta mer direkt
mot rep-bolagen är att den totala provisionen (vår säljkostnad)
kommer att minska, med förbättrade marginaler som följd.

Vi har nu etablerat nödvändig infrastruktur för att kunna hantera
betalningar, import, garantier och andra processer för att kunna
sälja och serva den amerikanska marknaden. Vi gör också bedömningen
att en ytterligare ökad närvaro skulle ha en positiv effekt på vår
förmåga att bygga denna marknad. Detta kommer vi återkomma kring
senare i höst.

Vi har genom vårt samarbete med NSI (National Strategies Inc.) lagt
ett fokus på att utveckla försäljningen mot offentlig sektor i
Kalifornien. Som en del i detta besökte vi tre energibolag samt
motsvarigheten till energimyndigheten för staten Kalifornien under
våren. Detta resulterade i att vi nu för diskussioner om
demoinstallationer gentemot deras slutkunder. Intresset för vår
produkt var så stort att vi nu har blivit inbjudna till möte med
SCPPA. Detta är en organisation som samlar 11 energibolag (public
utilities) i södra Kalifornien. Vi kommer på deras nästa möte den 5
september få möjlighet att presentera vårt bolag och vår unika
lösning. Mycket spännande!

När det gäller vår hemmamarknad, som vi definierar som norra Europa,
så händer det mycket. Den 11-12 kommer Parans att ställa ut med
monter på Nordic Property Expo på Svenska Mässan i Göteborg. Vi
kommer också att hålla en presentation på scenen den 11 september.
Har ni vägarna förbi så kom gärna och besök oss i vår monter.

Vi ser också ett successivt ökat intresse för vår lösning i övriga
Europa och vi får kontinuerligt förfrågningar från bolag som önskar
bli agenter eller distributörer. För detta har vi en strukturerad
process där vi utvärderar den potentiella partnerns förmåga i sin
marknad. Faller bedömningen väl ut så tecknar vi partneravtal. Ett
exempel på ny partner är Noka, som har sin bas i trakten runt Milano.
De har nu beställt ett system som de skall använda för demonstration
gentemot sina kunder på sitt kontor. De är också i förhandling med
ett par intressanta prospekt med potential att utvecklas till
betydande affärer.

Jag vill kort berätta om status på vår produkt och det
industrialiseringsarbete som påbörjades hösten 2016. Det har varit
ett stort arbete att få produkten tillräckligt klar för marknaden.
Det huvudsakliga arbetet slutfördes under hösten 2017 och sedan dess
har det mest handlat om kontinuerligt kvalitetsarbete. Detta rör
bland annat utveckling av vår leverantörsbas, då mycket av kvaliteten
sätts i komponentledet hos underleverantören. Idag har vi en bra
leverantörsbas, även om det är ett kontinuerligt arbete med att följa
upp och utveckla leverantörerna så att inkommande komponenter håller
en jämn och bra kvalitet. Det största arbetet har handlat om bytet av
vår fiberleverantör. Idag fungerar den nya leverantören riktigt bra
och kvaliteten i fibern är betydligt bättre än den från den förra
leverantören.

Vi har haft lite problem med elektroniken, vilket har resulterat i att
vi nu använder en betydligt större andel standardkomponenter än vad
vi gjorde ursprungligen. Vi ser att detta har löst det mesta av dessa
problem. Nu är vi i ett skede där vi har byggt upp förmåga att
leverera ordrar av storleken 1-5 system på 8-10 veckor, vilket
inkluderar kundunika kabellängder. För ett halvår sedan var denna
ledtid upp till 20 veckor, vilket var alltför lång tid.

Jag vill också kort kommentera de senaste veckornas skede gällande
förändringar i styrelsens sammansättning. Arbetet med att utveckla
Parans, där vi nu är inne i en avgörande fas av kommersiell
utveckling, kommer innebära en ökad intensitet i våra ansträngningar.
Hela vår organisation är involverad i kundprocesserna, med allt från
demobesök till rena avtalsförhandlingar. Detta ställer höga krav på
ett extra stort engagemang från alla medarbetare, så även på
styrelsen. I det skedet så valde några av ledamöterna att lämna för
att ge plats åt ledamöter som har tid och kraft att lägga en
betydande del av sin tid på att stötta bolaget. Med den nya styrelsen
så ser jag ett mycket stort engagemang och stöd till ledningen,
vilket gör att vi blir ett än starkare team med det gemensamma målet
att ta det stora kommersiella klivet under innevarande år. Jag och
övriga ledningen anser att den nya styrelsen kommer bli bra för
bolaget och vi är fullt motiverade och entusiastiska kring vad vi
åstadkommit hittills i bolaget. Vi ser med tillförsikt på den närmsta
tidens möjligheter till betydande kommersiella steg framåt.

Till sist vill jag önska er en fantastisk sommar, med massor av
välgörande sol!

Bästa hälsningar,

Anders Koritz, VD

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/aktieagarbrev,c2578683
http://mb.cision.com/Main/11600/2578683/881212.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.