Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Parans Solar Lighting: Bokslutskommuniké 2019

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

HELÅRET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 6 499 kSEK (6 424 kSEK)
· Periodens resultat uppgick till -21 489 kSEK (-24 605 kSEK)
· Resultat per aktie: -0,4123 SEK (-0,8683 SEK)

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 2 912 kSEK (1 076 kSEK)
· Periodens resultat uppgick till -7 609 kSEK (-10 820 kSEK)
· Resultat per aktie: -0,1460 SEK (-0,3819 SEK)
· Antal aktier: 52 117 341 (28 335 433)

BOLAGETS RESULTAT

Parans resultat efter finansiella poster 2019 uppgick till -21 489
kSEK. Resultatet för samma period år 2018 uppgick till -24 605 kSEK.
Årets resultat är ca 13% bättre än för samma period 2018.
Omsättningen under årets sista kvartal var klart bättre än för samma
period 2018, vilket hänförs till att bolaget under december månad
utlevererade stora delar av de ingångna order som tagits under året.
Årets resultat belastas samtidigt av att bolagets styrelse beslutade
att göra en nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader med ca
3,5 MSEK av SP4 version 2.0.

Nettoomsättningen under 2019 minskade med 12% jämfört med 2018.
Bolaget tog samtidigt in nya order till ett värde av ca 20 MSEK varav
ca 18 MSEK tas med in orderboken för 2020 och som skall levereras
under innevarande år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

· Parans har under 2019 fortsatt arbetet med att bygga och utveckla
sin kommersiella plattform där nya försäljningspartners har
kontrakterats på nya viktiga marknader. Exempel på dessa är Signet i
Indien, iFlow i Polen, Natural Lighting Products i Australien och
IQTech i Thailand.

· Flera av de nytillkomna partners under 2019 har redan visat prov
på god förmåga att generera affärer, där Signet under 2019 genererat
en order på 1,8 MSEK till ett huvudkontor på ett energibolag, som
under mars månad ska installeras. Vidare har Signet under 2019
identifierat två betydande leads på infrastrukturprojekt med
potential att bli lika stora affärer som tunnelordern till Holland.

· Bolaget initierade ett projekt med Business Sweden med
målsättningen att identifiera en ny partner för den amerikanska
marknaden. Vi är nu inne i slutfasen av detta arbete och har par
mycket lämpliga kandidater som vi träffar för att inom kort
kontraktera som vår officiella partner för USA.

· Installationen hos ljusforskningslaboratoriet CLTC (California
Lighting Technology Center) på UC Davis utanför Sacramento kommer
tjäna som en värdefull testinstallation som kan stödja fortsatt
etablering av Parans på den amerikanska marknaden.

· Bolaget tog hem ett par prestigeorder där ordern till biltunneln i
Holland, värd ca 18 MSEK, samt ordern till Microsofts nya
utvecklingscenter i Tel Aviv, värd ca 1 MSEK, är de viktigaste.

· Bolaget genomförde en framgångsrik företrädesemission under våren
2019 där bolaget tillfördes 22,5 MSEK före emissionskostnader.

· I samband med företrädesemissionen avslutade bolaget sitt
samarbete med L1 Capital och den finansieringsform som de bidrog med.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Efter avslutad nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO6
tillfördes bolaget ca 6 MSEK efter emissionskostnader och ca 4,7
miljoner aktier tecknades

· Bolaget lanserade sin hittills största tekniska förbättring genom
att gå från 4 till 2 fibrer per fiberoptisk kabel. Detta innebär att
man nästan fördubblar mängden ljus som kan levereras per mottagare på
taket och samtidigt reducerar kostnaden per ljuspunkt.

UTSIKTER INFÖR 2020

Bolaget står inför ett möjligt genombrottsår, och det är tre
huvudsakliga skäl till detta. Dels har bolaget redan en orderbok med
ett värde på ca 20 MSEK som ska levereras under innevarande år samt
en pipe av prospekt med ett totalt möjligt ordervärde på drygt 50
MSEK. Därutöver har bolaget precis lanserat sin största
teknikförbättring sedan bolagets start, där man nu har fördubblat
antalet ljuskablar per mottagare vilket både ökar den yta som kan
belysas och samtidigt kraftigt reducerar kundens kostnad per
ljuspunkt. Tills sist står bolaget inför en strategisk föränding i
sin ägarstruktur och kommersiell plattform genom den möjliga
strategiska allians som planeras med ett kinesiskt bolag. Detta
skulle innebära att bolaget stärks finansiellt och breddar sin
produktportfölj samt kommer in i den kinesiska marknaden.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informationstillfälle är den 24 april 2020 då publicering sker
av Kvartalsredogörelse januari - mars 2020. Den fullständiga
årsredovisningen kommer hållas tillgänglig via Spotlights hemsida
minst tre veckor innan ordinarie bolagsstämma.

Ordinarie årsstämma hålls den 11 juni 2020 kl 14:00 i Mölndal.
Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock
Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och
sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från
bolaget.

21 februari 2020

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/bokslutskommunike-201...
https://mb.cision.com/Main/11600/3039185/1197513.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.