Du är här

2017-08-23

Parans Solar Lighting: Delårsrapport januari-juni 2017

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 2 734 KSEK (2 893)
· Periodens resultat uppgick till -8 242 KSEK (-1 979)
· Resultat per aktie: -0,59 SEK (-0,14)

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 521 KSEK (1 029)
· Periodens resultat uppgick till -5 174 KSEK (-1 371)
· Resultat per aktie: -0,37 SEK (-0,10)
· Antal aktier: 14 008 806 (14 008 806)
· Likvida medel: 10 482 643 KSEK (2 666)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Parans har under de senaste 12 månaderna tagit betydande steg mot
att bygga nödvändig plattform för tillväxt. Detta omfattar allt från
att färdigställa den fjärde generationens Paranssystem (SP4) för
volymproduktion till att stärka organisationen i alla funktioner till
att bygga starka partnerskap med våra agenter och distributörer.

· Under första halvåret har nyckelpersoner i form av ny COO,
serviceledare och ny säljare tillträtt sina positioner. Vidare så har
ny försäljningschef rekryterats (tillträdde den 21 augusti). I och
med detta har bolaget en basorganisation att utvecklas från.

· Den fjärde generationers Paranssystem, SP4, är klar för
volymproduktion och just nu köps komponenter in i större volym för
att säkerställa snabb leverans.

· Bolaget förnyade sitt distributörsavtal med Wasco Skylights för
den amerikanska marknaden. Gemensamma marknads- och
försäljningsplaner har tagits fram. Utbildning på det nya systemet
har påbörjats för deras säljorganisation och vi ser en mycket
tillfredsställande aktivitetsnivå hos dem.

· Avtal har också ingåtts med installationsfirma, National Skylight
Solutions(NSS) för den amerikanska marknaden. En första
utbildningsomgång har genomförts med ett antal av deras service- och
installationstekniker. Detta kommer öka vår servicenivå samt
drastiskt sänka Parans kostnader för service och installation på
denna marknaden.

· Bolaget har ställt ut på två mässor i USA. Dels arkitektmässan
(AIA) i Orlando, dels världens största belysningsmässa i Philadelphia
(LFI).

· Parans system SP4 har blivit godkänt av den amerikanska
intresseorganisationen för arkitekter (AIA) som del av deras
utbildningsprogram för vidareutbildning. Detta möjliggör att
kunskapen om Parans system för att leda solljus kommer att nå stora
delar AIA:s medlemmar (arkitekterna) på ett effektivt sätt.

· I syfte att finansiera ovan nämnda framåtriktade satsningar
genomförde bolaget en företrädesemission under maj månad. Emissionen
blev övertecknad och hela det befintliga överteckningsutrymmet på 1
miljon aktier blev utnyttjat. Emissionen tillförde bolaget ca 13,5
MSEK i likvida medel.

· Intresset för den nya SP4:an har varit stort, då dess prestanda är
så mycket högre än det gamla systemet (SP3). SP4-systemet kan
leverera naturligt solljus upp till 100 meter från solmottagaren på
taket ner till rum där solljus normalt aldrig når. Väsentliga order
som tecknats är till den "supergröna" bostadsfastigheten the Beacon
utanför London, med ett ordervärde på drygt 3,3 MSEK. Vidare har
order tecknats på SP4-system till Minneapolis i USA, Bristol i
England, Granada i Spanien samt Milano i Italien.

BOLAGETS RESULTAT

· Bolagets halvårsresultat skall ses i perspektivet att det gjorts
stora framåtriktade satsningar i att bygga både industriell såväl som
kommersiell förmåga i bolaget. Dessa satsningar kommer att fortsätta
och vi kommer successivt öka takten i våra kommersiella aktiviteter i
våra prioriterade marknader.

· De största kostnadsposterna är kopplade till ökade
personalkostnader samt utvecklingskostnader i samband med
industrialiseringsarbetet.

· Då vi nu har passerat den grundläggande produktutvecklingsfasen
och därmed går in i kommersialiseringsfasen så kommer bolaget inte
längre aktivera utvecklingskostnaderna in i balansräkningen utan
istället ta fortsatta utvecklingskostnader direkt i
resultaträkningen. Detta kommer därför fortsättningsvis synas i
kommande rapporter då det kommer slå på resultatet i samma period som
kostnaden tas.

UTSIKTER

· Bolaget kommer från och med september kunna leverera med betydligt
kortare leveranstid. Därmed bedömer vi att ordervolymen successivt
kommer öka under hösten 2017. Många kunder har avvaktat med att lägga
order då leveranstiden tidigare varit alltför lång. Antalet offerter
som skickas ut ökar stadigt, med tonvikt på den amerikanska
marknaden.

· Bolaget kommer fortsätta att investera framåtriktat genom att öka
marknadsinsatserna i form av deltagande på mässor, ökade
resursinsatser i att stödja våra distributörer och agenter ute i fält
samt att utveckla vår marknadsföring med uppdaterad hemsida, mer
rörlig media och utökat produktutbud.

· Fortsatt utveckling av vår partner Wasco Skylights för den
amerikanska marknaden samt att identifiera och utveckla starka
partners för UAE och regionen runt Medelhavet.

· Vi ser med förväntan fram emot höstens utveckling av
försäljningsvolymerna, då det enligt plan är nu vi förväntar oss en
tydlig ökning som ett resultat av de senaste 12 månadernas
aktiviteter och investeringar i resurser och ökad förmåga.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informationstillfälle är den 23 november 2017 då publicering
sker av Kvartalsredogörelse juli - september 2017.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera
anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

23 augusti 2017

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11600/2331638/712741.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.