Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Parans Solar Lighting: Delårsrapport januari - juni 2019

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 2 713 KSEK (4 741)
· Periodens resultat uppgick till -10 273 KSEK (-9 296)
· Resultat per aktie: -0,30 SEK (-0,45)

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 1 124 KSEK (2 572)
· Periodens resultat uppgick till -6 587 KSEK (-5 058)
· Resultat per aktie: -0,19 SEK (-0,25)
· Antal aktier: 34 653 173 (20 472 279)
· Likvida medel: 1 381 KSEK (1 011)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Parans har under första halvåret 2019 haft huvudfokus på att
utveckla sitt partnernätverk och de prospekt som kan resultera i
stora affärer likt tunnelprojektet i Holland. Detta inkluderar bland
annat tunnelbanestationer samt flygplatsen i Mumbai i Indien.

· Bolaget tog hem sin största order hittills på SP4-systemet.
Kunden är COMOL5 i Holland och ordern är på knappt 18 MSEK. Systemet
skall belysa ändarna i en biltunnel på ett innovativt och
kostnadseffektivt sätt.

· Ett utvecklingsarbete har initierats med målet att ytterligare
stärka det kommersiella erbjudandet genom att öka mängden ljus per
investerad krona genom att öka effektiviteten i fiberkabeln.

· Bolaget skrev avtal med en inköpsorganisation för södra
Kaliforniens kommunala energibolag. Förhandlingar pågår avseende en
första pilotinstallation.

· Ett antal viktiga installationer har genomförts, ibland annat i
Wien och i Hongkong.

· Installation på Microsofts nybyggda utvecklingscenter i Tel Aviv
i Israel kommer ske under hösten.

· Bolaget inledde förhandlingar med ett kinesiskt bolag som har
potential att signifikant öka bolagets intäktsskapande förmåga genom
att komplettera Parans befintliga produkterbjudande och öka närvaron
på nya marknader såsom Kina. Se pressmeddelande från 6 maj.
Förhandlingarna har fortskridit på ett positivt sätt under våren och
sommaren. Vi följer tidplanen som skulle innebära att en affär kan
presenteras för Parans aktieägare under hösten 2019.

· IKEAs utvärdering av Paranssystemet fortgår enligt plan och
dialog pågår avseende utökning av antalet testsystem på varuhuset i
Helsingborg.

· Bolaget ställde ut sina produkter på flera mässor, bland annat i
Qatar och i Dubai.

· Bolaget genomförde en företrädesemission under juni, vilken
kommer att tillföra 22,5 MSEK till bolaget före emissionskostnader.
Emissionslikviden registrerades efter periodens utgång.

· Parans affär innebär långa ledtider mellan order till leverans.
Därför är resultatet under halvåret en konsekvens av ordrar som togs
6-12 månader tidigare och som har levererats under första halvåret.

· Orderboken är på ca 23 MSEK av ännu ej levererade ordrar.
· Vidare har pipen (antalet potentiella affärer som är under
bearbetning) ökat under halvåret och är idag uppe i ca 58 MSEK.

· Bolaget har successivt stärkt sin position på marknaden och
börjar nu etablera sig på sina prioriterade marknader som det
varumärke som har en tillgänglig kommersiell produkt som
tillfredsställer det ökande behovet av att tillhandahålla solljus och
dagsljus där människor dagligen vistas men där dagsljus annars inte
når.

· Med de pågående marknadsaktiviteterna i kombination med
potentialen i kinaaffären så skapar vi goda förutsättningar för att
ta betydande steg framåt i vår ambition att bygga ett lönsamt och
stort Parans.

BOLAGETS RESULTAT

· Parans affär innebär långa ledtider mellan order till leverans.
Därför är resultatet under halvåret en konsekvens av ordrar som togs
6-12 månader tidigare och som har levererats under första halvåret.

· Orderboken är på ca 23 MSEK av ännu ej levererade ordrar.
· Vidare har pipen (antalet potentiella affärer som är under
bearbetning) ökat under halvåret och är idag uppe i ca 58 MSEK.

UTSIKTER

· Bolaget har successivt stärkt sin position på marknaden och
börjar nu etablera sig på sina prioriterade marknader som det
varumärke som har en tillgänglig kommersiell produkt som
tillfredsställer det ökande behovet av att tillhandahålla solljus och
dagsljus där människor dagligen vistas men där dagsljus annars inte
når.

· Med de pågående marknadsaktiviteterna i kombination med
potentialen i kinaaffären så skapar vi goda förutsättningar för att
ta betydande steg framåt i vår ambition att bygga ett lönsamt och
stort Parans.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informationstillfälle är den 21 november 2019 då publicering
sker av Kvartalsredogörelse juli - september 2019.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock
Markets hemsida www.spotlight.se under fliken Nyheter och sedan under
Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

22 augusti 2019

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens
försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/11600/2886287/1093771.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.