Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Parans Solar Lighting: Nyttjandeperiod 2 av teckningsoptioner av serie TO2 inleds den14 november.

Den 14 november 2019, inleds andra nyttjandeperioden av de
teckningsoptioner av serie TO2 som Parans Solar Lighting AB:s
("Parans") delade ut till sina aktieägare hösten 2017 för att minska
utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som
Parans offentliggjorde den 21 november 2017. Nyttjandeperioden pågår
till och med den 28 november 2019. Innehavare av teckningsoptioner av
serie TO2 äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna
1,08 nya aktier i bolaget till en kurs om 1,30 SEK per aktie.
Avrundning sker nedåt till närmaste heltal. Om samtliga
teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas nyemitteras 1 431 110 aktier
och Parans tillförs cirka 1,9 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

Nyttjandeperiod 1: 14 - 28 november 2019

Emissionsvolym: 1 325 102 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt
utnyttjande nyemitteras 1 431 110 aktier och Parans tillförs cirka
1,9 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 1,30 SEK per tecknad aktie

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto
eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 14 november 2019 till
och med den 28 november 2019. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera
att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 2 i
god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Kontakta Eminova
Fondkomission för att erhålla anmälningssedel.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Eminova
Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 14 november 2019 till
och med den 28 november 2019 under förutsättning att anmälningssedel
samt likvid är Eminova Fondkommission tillhanda senast enligt datum
angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har
registrerats hos Eminova Fondkommission ersätts teckningsoptionerna
med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att
teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet
teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter
registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne
berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner
av serie TO 2.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på
https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/. Nästa tillfälle
att utnyttja TO2 är 2020-11-14. Sista teckningsperiod infaller 2022.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen
kontakta

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/nyttjandeperiod-2-av-...
https://mb.cision.com/Main/11600/2960352/1140501.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.