Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

PARB: Pareto Bank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2019

Pareto Bank fikk i tredje kvartal 2019 et resultat etter skatt på kr 96,5 mill.
(kr 76,8 mill. i tredje kvartal 2018). Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning
etter skatt på 12,9 % (13,7 %) og et resultat per aksje på kr 1,34 (kr 1,28).
Banken gjennomførte i juni en rettet emisjon på kr 400 mill., som gjør at
egenkapitalavkastning for tredje kvartal ligger lavere sammenlignet med samme
periode i fjor.

Etter emisjonen har banken opplevd en god utlånsvekst. Utlån til kunder økte med
kr 652 mill. i tredje kvartal og med kr 1.539 mill. hittil i år til kr 13.191
mill. (kr 10.690 mill.). Veksten i tredje kvartal skjedde innenfor finansiering
av næringseiendom og utleie av boligeiendom, selskapsfinansiering og
shippingfinansiering.

Utlånsvekst og en stabil netto rentemargin bidro til en god rentenetto på kr
173,0 mill. (kr 138,8 mill.) i tredje kvartal. Summen av provisjonsinntekter og
inntekter fra eierinteresser bidro med kr 2,9 mill. (kr 4,6 mill.), mens
verdiendringer var på kr -5,8 mill. (kr -6,0 mill.) som følge av tilbakekjøp av
egne verdipapirlån. Samlede inntekter ble kr 170,1 mill. (kr 137,5 mill.).
Driftskostnader på kr 32,2 mill. (kr 31,1 mill.) ga en lav kostnadsprosent på
19,0 % (22,6 %). Banken kostnadsførte kr 9,1 mill. (kr 4,0 mill.) i
nedskrivinger og tap i tredje kvartal.

Ren kjernekapitaldekning var ved utgangen av tredje kvartal 17,8 % (16,5 %). Ren
kjernekapitaldekning er styrket av emisjonen banken gjennomførte i andre
kvartal. Bankens langsiktige målnivå for ren kjernekapitaldekning er 16,2 %.

Pareto Bank har en god kapitalsituasjon og et godt grunnlag for videre vekst. Vi
har for 2019 en ambisjon om å oppnå en utlånsvekst på inntil kr 2,0 mrd. og en
egenkapitalavkastning etter skatt på 14,0 %. Banken ligger godt an i forhold til
disse ambisjonene. Det langsiktige målet for egenkapitalavkastning er 15,0 %.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Finansdirektør Erling Mork, tlf. 91 19 59 70

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/487679

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.