Du är här

2018-08-30

Paxman AB (publ): PAXMAN publicerar delårsrapport per 30 juni 2018

Fortsatt expansion enligt plan

Koncernens omsättning uppgick till 23,6 (14,0) Mkr per den 30 juni
2018, varav 12,6 (7,1) Mkr under årets andra kvartal. Nettoresultatet
uppgick till -2,5 (0,7) Mkr per den 30 juni, varav -0,9 (-0,4) Mkr
avser perioden april - juni. Resultat per aktie uppgick till -0,16
(0,09) kr för halvåret, och till -0,05 (-0,03) kr för andra
kvartalet.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -10,4 (-5,7)
Mkr under årets första sex månader, varav -3,6 (-3,2) Mkr avser andra
kvartalet. Balansomslutningen uppgick till 45,4 (50,0) Mkr vid
periodens slut, och nettokassan till -4,8 (21,3) Mkr. Soliditeten var
66,4 (79,4) % vid periodens utgång.

Under årets andra kvartal lämnade PAXMAN in ansökan om
SHONIN-godkännande i Japan, baserat på en klinisk studie med fem
ledande japanska cancercenter. Vidare erhöll PAXMAN
marknadsgodkännande i Mexiko, vilket innebar att den planerade
marknadslanseringen tillsammans med TEVA kunde tidigareläggas. Den 27
april meddelade bolaget att man rekonstruerat förvärvsanalysen för
övertagandet av Paxman Group Ltd, vilket innebar att koncernens
nettoresultat för 2017 förbättrades med 1,1 Mkr. Den 8 maj
kompletterade PAXMAN sin tidigare lämnade ansökan om ett utökat
FDA-godkännande i USA, för användning av PAXMANs skalpkylningssystem
även för solida tumörer. Godkännandet erhölls den 7 juni. Den 24 maj
höll PAXMAN sin första årsstämma på NetPort i Karlshamn, där ca 83 %
av samtliga utgivna aktier fanns representerade. Den 19 juni
kommenterade PAXMAN AMAs beslut att i dagsläget inte införa en
specifik CPT-kod för skalpkylning. För PAXMAN var beslutet väntat, då
skalpkylning ännu är en relativt ny behandlingsform i USA.

Efter periodens utgång meddelade PAXMAN att bolagets två största
aktieägare avyttrat totalt 500 000 aktier. Därigenom kunde två av
bolagets övriga största aktieägare, Länsförsäkringar Blekinge samt
Länsförsäkringar Kalmar län, utöka sin ägarandel. Den 17 juli
meddelade bolaget att man erhållit sin första order från TEVA i
Mexiko, om 17 skalpkylningssystem.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande klockan 8.00 CET den 30 augusti 2018.

Om PAXMAN
PAXMAN's Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i
syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår
cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman
Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med
cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom
skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 3 000
skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över
hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar
lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB
(publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i
Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/paxman-ab--publ-/r/paxman-publicerar-delarsrap...
http://mb.cision.com/Main/15776/2604077/899666.pdf
http://mb.cision.com/Public/15776/2604077/95e81d8923357972.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.