Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Paynova AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget
annat anges.)

ANDRA KVARTALET 2018

· Intäkterna uppgick till 9,2 MSEK (8,2).
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0 MSEK
(-3,4).

· Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -7,7 MSEK
(-5,4).

· Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 MSEK (-5,8).
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Nytecknat avtal avseende Faktura som tjänst med en aktör inom
servicebranschen.

· Arvode från samarbetsavtal med konsultbolaget PolarCape kommer
delvis kvittas mot aktier i Paynova.

· Paynova har genomfört en riktad nyemission.
· Paynova har internrekryterat ny CFO med tillträde under andra
halvåret 2018.

· Paynova har förstärkt sin försäljningsorganisation.
· Skruvat.se har lanserat Paynovas faktura- och delbetalningslösning
under varumärket Rendr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Paynova har tecknat avtal med Alma Talent.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVAS KONSUMENTKREDITAFFÄR VÄXER FORTSATT

Paynovas konsumentkreditaffär växer fortsatt och nuvarande årstakt är
ca 70% högre än den omsättning som vi redovisade för andra kvartalet
2017. Bolaget börjar därmed komma i fas med den plan som lagts - även
om det har skett några månader senare än förväntat. Paynova
fortsätter att bygga förtroende för vår affärsmodell och lösning, där
de senaste integrationerna av namnkunniga och etablerade aktörer är
ett kvitto på att vi lyckats väl.

Status på befintliga kunder
Bildelsbolaget Skruvat är ett exempel på en både viktig och lyckad
kundintegration under året, även om den genomfördes fyra månader
senare än planerat. Detta var i sin tur ett medvetet val av kunden.
Skruvat kan redan nu uppvisa en förbättrad konvertering på sajten
samt ett förbättrat ekonomiskt läge tack vare den gemensamt uppsatta
betallösningen. Tillsammans med Skruvat har vi nu också lanserat
attraktiva delbetalningsupplägg, riktade till bolagets kunder.

Senaste avtalet som tecknats är med Alma Talent som är Sveriges
ledande mediehus för beslutsfattare genom varumärken som
Affärsvärlden och Ny Teknik. Paynova har tillsammans med Alma Talent
utvecklat en ny typ av betallösning för prenumerationstjänster. I
september 2018 lanseras tjänsten och först ut är Affärsvärlden.
Prenumeranter kan då snabbt och enkelt teckna sig för digitala
tjänster samt betala för dessa. Det nyligen inledda samarbetet bygger
på att Paynova blir en helhetsleverantör åt Alma Talent avseende
betalningar.

Samarbetet med PayZmart har utvecklats väl och vi har nu avtal med
över 20 gemensamma tandläkarkliniker. Ambitionen för 2018 är att
dubbla till 40 kliniker. PayZmart har skapat en lösning som utgår
från tandläkarnas faktiska behov, vilket gör införsäljningen relativt
enkel. Detsamma kan sägas om integrationen som normalt sett blir klar
under loppet av en dag. Samarbetet bolagen emellan har blivit än
tätare det senaste kvartalet då PayZmart valde att investera i
Paynova. PayZmart är därmed den enskilt största ägaren i dagsläget
och investeringen visar på en stark tilltro till den gemensamma
lösningen - men också en tro på Paynova som bolag.

Vägen framåt
För att bredda Paynovas kunderbjudande kommer vi inom kort lansera
vårt erbjudande i fysiska miljöer. Som nämnts i tidigare rapporter
pågår redan ett arbete med en befintlig kund. Arbetet involverar
också en av de största POS-leverantörerna på marknaden.

Vår förhoppning är att kunna gå live under första halvåret 2019,
vilket är några månader senare än tidigare kommunicerat på grund av
förändrade prioriteringar hos den aktuella kunden. I skrivande stund
har vi dialog med ett par större butikskedjor om en liknande lösning,
där vi ser stora möjligheter för den fysiska butiksmiljön.

Interna förändringar
Under sommaren har vi fått fart på vår utvecklingsenhet i Makedonien.
För stunden har vi sex utvecklare på plats och vi har för avsikt att
utöka till åtta personer under året. Samarbetet med
Stockholmskontoret fungerar mycket bra och vi ser att effektiviteten
ökar vecka för vecka. Tack vare etableringen i Makedonien skapas ett
mer flexibelt Paynova samtidigt som det ger oss möjligheter att växa
snabbare. En annan viktig aspekt är kostnadseffektiviteten över tid.

Utöver förändringar inom IT har vi också utvecklat organisationen med
både nyinsatta roller och ersättningsrekryteringar. Inom försäljning
har vi adderat två nya medarbetare med gedigen branscherfarenhet och
vi märker redan att kontakten med presumtiva kunder ökat. Vidare har
vi rekryterat en Product Manager med gedigen branscherfarenhet.

Sammantaget har vi idag en starkare organisation än någonsin tidigare.
Det är stimulerande att se och möta så många talanger med den
gemensamma målsättningen att välta betalmarknaden!

Daniel Ekberger

Stockholm augusti 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 - 820 766

Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova AB
Bjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)739 - 109 050

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av
kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av
Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM
Equity.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/paynova-ab/r/delarsrapport-januari---juni-2018...
http://mb.cision.com/Main/15210/2602750/899108.pdf
http://mb.cision.com/Public/15210/2602750/ad13b3b678402dfc.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.