Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Pegroco Invest: Delårsrapport januari - mars 2017 Pegroco Invest AB (publ)

Kvartal 1, januari- mars 2017 (Koncern)

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/ IFRS. Det är
första gången bolaget tillämpar IAS/IFRS. Omräkning av
jämförelsesiffrorna per 2016-03-31 har inte gjorts. Då koncernen har
bildats först i år lämnas inga jämförelsesiffror på koncernnivå.

Finansiell information i urval

· Nettoomsättningen uppgick till 55,2 Mkr
· Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag
(EBITDA) uppgick till 4,8 Mkr

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,1 Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till -0,62kr

· Periodens kassaflöde uppgick till-21,5Mkr

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco beslutade att öka bolagets
aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom nyemission, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 2 717 392
stamaktier. Vid full teckning tillförs bolaget 50 Mkr.

· Mantex har genomfört nyemission om 48 Mkr och noterats på Nasdaq
First North.

· Pegroco har ökat sitt ägande i Stockholms Spårvägar genom köp av
befintliga aktier. Pegroco äger därefter 51,7 (47,8) procent av
kapitalet i Stockholms Spårvägar. Investeringen uppgick till 1,7 Mkr

· Pegroco har ökat sitt ägande i Norrbottens Bergteknik direkt och
indirekt till 95,6 procent (94) före inlösen av A-aktier.
Investeringen uppgick till 4 Mkr

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost:
thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj
2017 kl. 09.00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/delarsrapport-januari---mars-...
http://mb.cision.com/Main/12574/2276493/681458.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.