Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Pegroco Invest: Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband långfristig uppgörelse kring finansiering av lämnade ga...

Pressmeddelande den 12 februari 2020

Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband långfristig uppgörelse
kring finansiering av krav rörande Pegrocos tidigare lämnade
garantistöd som huvudägare till tidigare portföljbolaget
Flexenclosure

Pegroco Invest AB ("Pegroco") har idag ingått ett långsiktigt avtal
med kreditgivarna rörande finansiering av de borgenskrav som uppkom i
samband med att Pegroco under 2017/2018 som huvudägare i
Flexenclosure, gav garantistöd för kundrelaterade bankgarantier efter
att bolaget erhållit betydande orders från världens ledande
datadriftoperatör. De berörda parterna är Nordea, Collector, Aros
Kapital och EKN - Exportkreditnämnden.

Vidare har Pegroco som en del av uppgörelsen, övertagit eSite Power
Systems, som tidigare var en av två affärsenheter i Flexenclosure.
Övertagandet omfattar alla materiella tillgångar inklusive dess
patent, dotterbolag i och utanför Sverige, kundbas med ca 3.500
tidigare levererade operativa enheter och annan kringutrustning.
Pegrocos investering utgörs främst av kvittning av prioriterade
fordringar på konkursboet.

"Det är särskilt glädjande att vi nu fått med samtlig nyckelpersonal,
Skaraborg Invest, Jula och Venova som investerare och partners med
sin lokala förankring och med entreprenöriell anda, bygga upp eSite
Power Systems till en ledande leverantör av hybridkraftstationer för
främst telekomindustrin, men på sikt också andra applikationsområden
utan, eller med dålig, strömförsörjning", säger Joakim Winggren
Ordförande i bolaget och vice VD i Pegroco.

Som tidigare angivits i halvårsrapporten per den 30 juni 2019
beräknades borgensansvaret maximalt uppgå till 104 Mkr vilket ligger
i fas med dagens uppgörelse. Pegrocos ägande efter de nu pågående
emissionerna beräknas att utgöra ungefär 75 % med en post-money
värdering av 27 Mkr av eSite Power Systems.

Pegrocos VD Victor Örn säger "Genom överenskommelsen med gäldenärerna
tydliggörs villkoren för hur Pegroco infriar dessa garantikrav. Vi är
tacksamma för det goda stöd vi erhållit från inblandade parter i att
finna en för alla balanserad uppgörelse. Detta skapar nu väsentligt
bättre förutsättningar till att återskapa god finansiell
handlingsfrihet för Pegroco."

"I Skaraborg Invest med sina partners, får vi ytterligare en seriös
ägare med god erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag. Samtidigt
för vi gemensamt samtal med större internationell investerare som ser
de stora värdepotentialer som kan skapas i bolaget och för dess ägare
vid framgång" säger Mattias Karlsson, VD eSite Power Systems med sin
bas i Lidköping.

Om eSite Power Systems
eSite Power Systems utvecklar och säljer smarta energisystem till
telekomindustrin. Med världsledande teknologi reducerar eSite x10
dieselförbrukning och därmed utsläpp av CO\2\ radikalt på
basstationer genom att använda förnyelsebar energi i kombination med
smart hybriddrift, i länder med inget eller dåligt fungerande elnät.
Kunderna består av driftbolag av basstationer vid sidan av
traditionella teleoperatörer och marknaderna är Afrika, Mellanamerika
och Sydostasien. Behovet av såväl modernisering av existerande
basstationer och utbyggnad av teknik och kraftigt ökad efterfrågan av
telekomtjänster på dessa marknader, bedöms som mycket stort det
kommande decenniet.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos
preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market
Stockholm.

För mer information:
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD
Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64
01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegroco-forvarvar-esite-powe...
https://mb.cision.com/Main/12574/3033450/1192500.pdf

Författare Cision News