Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-05

Pegroco Invest: Pegroco genomför emissioner av stamaktier och bolaget tillförs härigenom 78 miljoner kronor

Pressmeddelande den 5 juli 2017

Den emission av stamaktier om 50 miljoner kronor som beslutades av
årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) har
övertecknats. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande av
årsstämman och som en överteckningsemission, beslutat om emission av
ytterligare stamaktier, vilket tillför bolaget ytterligare 28
miljoner kronor. Bolaget tillförs härigenom totalt 78 miljoner
kronor.

Den 30 juni 2017 avslutades teckningstiden i den riktade nyemission av
högst 2 717 392 stamaktier som beslutades av årsstämman den 16 maj
2017 och 4 238 953 stamaktier har tecknats, innebärande en
överteckning om cirka 56 procent.

Genom emissionen tillförs bolaget 50 miljoner kronor, varav styrelsen
medgett att ca 19 miljoner kronor betalas genom kvittning.
Aktiekapitalet ökar därmed med 81 521,76 kronor och antalet
stamaktier med 2 717 392. Tilldelning har skett i enlighet med de
principer som anges i emissionsbeslutet.

Emissionen blev kraftigt övertecknad. Styrelsen har därför den 4 juli
2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 16 maj 2017 och som
en överteckningsemission, beslutat om nyemission av högst 1 521 561
stamaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya
aktierna endast tecknas av de som tecknat sig för stamaktier i ovan
nämnda nyemissionen. Emissionen har fulltecknats och genom den
tillförs bolaget ytterligare cirka 28 miljoner kronor samt ökar
aktiekapitalet med 45 646,83 kronor och antalet stamaktier med 1 521
561. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i
emissionsbeslutet. Teckningskursen är 18,40 kronor per aktie, varav
18,37 kronor utgör överkurs, och har fastställts utifrån och
motsvarar teckningskursen i den emission som beslutades om den 16
maj.

"Bland de investerare som kan nämnas återfinns Lars Thunell med
familj, Sverker Martin-Löf, Tommy Gustavsson, familjerna Lundström
och Knutsson. Det är också särskilt glädjande att Pegrocos tidigare
och nuvarande ledningar i portföljbolagen Norrbottens Bergteknik,
Alelion, Diakrit och Scandinavian Air Ambulance valt att investera i
Pegroco, vilket tyder på ett gott förtroende för Pegroco Invest",
säger Thomas Brue, VD Pegroco.

Genom de båda emissionerna ökar antalet aktier i bolaget med 4 238 953
stamaktier; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1
600 000 preferensaktier, till 28 451 208 aktier, varav 26 851 208
stamaktier och 1 600 000 preferensaktier.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost:
thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 11.30 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegroco-genomfor-emissioner-a...
http://mb.cision.com/Main/12574/2302799/696988.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.