Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Pegroco Invest: Pegrocos dotterbolag Norrbottens Bergteknik förvärvar Norges ledande bergteknikbolag

Norrbottens Bergteknik AB har idag avtalat om att förvärva Vestfold
Fjellborring AS samt Norsk Fjellspregning AS, två ledande aktörer i
Norge inom bergteknik. Den sammanslagna koncernen blir Nordens
största fristående aktör med ambition att expandera i hela Norden.

Vestfold och Norsk Fjellsprengning erbjuder alla tjänster inom berg-
och borrteknik mot entreprenadmarknaden. Projekten sträcker sig från
infrastruktur, gruvor och kraftverk till traditionell
byggnadsindustri. Bolagen projekterar och erbjuder sprängplaner i
enlighet med alla regulatoriska krav samt håller högsta nivå vad
gäller säkerhet. Vestfold och Norsk Fjellsprengning besitter en unik
kompetens med över 50 års erfarenhet och en toppmodern maskinpark.
Därigenom har de kunnat genomföra ytterst komplicerade
infrastrukturprojekt i både Norge och Sverige.

"Vestfold och Norsk Fjellsprengning är ledande aktörer på norska
marknaden med en beräknad omsättning 2017 på ca 130 miljoner norska
kronor och ett EBITDA-resultat på 22 miljoner norska kronor. Genom
förvärvet kommer vi gemensamt kunna bilda basen för fortsatt
expansion i både Norge och Sverige" säger Andreas Christoffersson, VD
Norrbottens Bergteknik.

"Genom affären finns stora möjligheter för båda bolaget att
positionera sig för större anbud samt få en effektivare organisation
där också betydande synergier finns att utvinna", säger Oddbjorn
Roed, VD Vestfold Fjellsprengning AS.

"Vestfold uppfyller i alla avseenden det vi letar efter för vår
fortsatta expansion av Norrbottens Bergteknik. Vestfold har en stark
position på den norska marknaden med en god tillväxt. Den nya
koncernen proforma taktar en omsättning på närmare 325 Mkr. Den nya
bolagsgruppen blir därmed den ledande bergsteknikleverantören på den
nordiska marknaden" säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 90 miljoner norska kronor.
Finansiering kommer att ske via förvärvslån från bank om 45 miljoner
norska kronor samt tillförsel av kapital från befintliga ägare i
holdingbolaget Nordisk Bergteknik om ca 25 miljoner norska kronor.
Säljarna återinvesterar 20 miljoner norska kronor och blir därmed
delägare i den nya koncernen motsvarande 11,6 procent efter inlösen
av A aktier. Före inlösen av A-aktier uppgår ägarandelen till 2,3
procent. (Pegrocos innehav består delvis av A-aktier i holdingbolaget
Nordisk Bergteknik . I aktieägaravtalet finns angivet att styrelsen i
Norrbottens Bergteknik, efter 2021-05-01 kan besluta om inlösen av
A-aktier.) Pegrocos ägarandel kommer efter transaktionen uppgå till
ca 50 procent efter inlösen av A-aktier och ca 90 procent före
inlösen om alla ägare tar sin pro-rata andel i företrädesemissionen i
holdingbolaget.

Tillträdet är beräknat att ske under juni 2017

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost:
thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 16.00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegrocos-dotterbolag-norrbott...
http://mb.cision.com/Main/12574/2281018/683483.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.