Du är här

2017-05-17

PEN Concept: Delårsrapport Januari- Mars 2017

Första kvartalet (JANUARI-MARS)

· Rörelsens intäkter uppgick till 36 MSEK (29,3 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,4 MSEK (1,3 MSEK).
· Rörelsemarginal uppgick till -6,5 % (4,4 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,8 MSEK (0,8
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till -2,4 MSEK (1,0 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,13 kr (5,82
kr).

Väsentliga händelser under Första kvartalet (JANUARI- MARS)

· PEN Interiör får leverera första restaurangen till större
internationell snabbmatskedja.

· PEN Shop Concept får order och avtal om leverans av kundvagnar och
korgar till svensk lågpriskedja.

· PEN Concept Group skriver avtal med dotterbolag till Haier om
samarbete om lansering av digitala lösningar för inredning.

· Bolaget planerar att efter årsskiftet byta redovisningsprincip
från K3 till IFRS.

· PEN Concept Group förvärvar Goods Sweden AB som har fullsortiment
på möbler och produkter inom restaurang.

· Förvärv av ytterligare aktier i Goods dotterbolag Konception som
arbetar med konceptutveckling. Totalt ägande om 67%

· Investering via en riktad emission om 20 miljoner ifrån Tus
planeras vid årsstämman i maj.

· Prognosen för året är fortsatt mycket positiv med en stark
orderingång inom affärsområdet restaurang och butik.

· PEN kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på
våra marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och
beräknas fortsätta växa organiskt med över 10 % per år under de
närmaste åren med ett positivt resultat.

UTSIKTER FÖR ÅR 2017

· Investering via en riktad emission om 20 miljoner ifrån Tus
planeras vid årsstämman i maj.

· Prognosen för året är fortsatt mycket positiv med en stark
orderingång inom våra affärsområden.

· PEN kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på
våra marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och
beräknas fortsätta växa organiskt med över 10 % per år under de
närmaste åren med ett positivt resultat.

VD: S KOMMENTAR

Nytt år och bolaget går in i sitt första helår som ett noterat bolag.

En mycket intensiv höst avslutade året och den välförtjänta
julledigheten i de svenska bolagen påverkar som väntat vårt första
kvartal, men balanseras något av en stark orderingång i Kina med en
stor andel leveranser före det kinesiska nyåret. Totalt sett är det
något lägre än planerat och den största anledningen är en
omfördelning av årets utrullningar från några av våra kontrakterade
kedjekunder. Det ska därför ses som en förskjutning att komma
tillbaka under året.

Det nya året började vi med ett strategiskt förvärv av Goods Sweden AB
i Växjö. Med ett brett sortiment av möbler och restaurangprodukter
kompletterar de bolaget väl i både nuvarande och framförallt i
kommande affärer. Tillsammans med den kompetens i projektledning och
design som finns hos PEN skapas det klart bättre
utvecklingsmöjligheter för både Goods och PEN att ta större
marknadsandelar inom restaurang.

Vi kan redan nu se de synergieffekter som vi förväntat oss i projekt
som kommer under året där vi kan utnyttja våra olika kontaktytor hos
kunderna.

Första kvartalet passade vi även på att förvärva fler aktier i det
dotterbolag som Goods var delägare i vid förvärvet. Konception
arbetar som det hörs på namnet med utveckling av koncept och är ett
rent designbolag där vi nu är majoritetsägare, passar bra in i
målsättningen att stärka oss inom konceptutveckling.

I Kina har vi lyckats växa hos befintliga kunder och även lyckats bra
med vår marknadsbearbetning med framförallt internationella kunder.
Vi fortsätter med en målinriktad bearbetning av den inhemska
marknaden av bolagets produkter. Vi upplever ett stort intresse av
vår kunskap inom design och projektledning för inredningskoncept i de
kontakter som hittills tagits.

Med en stark kinesisk delägare så ser vi också stora möjligheter att
kunna förverkliga dessa planer även på den kinesiska marknaden.

PEN kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt inom
inredning. Till detta ligger ytterligare förvärv i planerna för att
kunna stärka bolagets utbud inom framförallt design och arkitektur
och därmed kunna ta större marknadsandelar.

Vi arbetar även med våra processer för att både det dagliga och
framtida förvärv enkelt ska kunna utföras med bibehållen kontroll.

Bolaget har under en längre period arbetat hårt med att få ut de
synergier som skapas med förvärv, framförallt att kunna samordna
gemensamma funktioner. Några sådana förändringar på personalsidan
kommer att slå igenom på resultatet i tredje och fjärde kvartalet.

Prognoserna för helåret ser mycket goda ut då vi har en stark
orderingång. Bolaget räknar därför med att kunna öka omsättningen
under 2017 och att fortsatt kunna gå med vinst. Det är en stark
efterfrågan på våra produkter och tjänster vilket gör att vi fortsatt
tror på vår målsättning om att växa organiskt med minst 10 % per år.

Annica Lind Nordberg

Koncernchef och VD

För frågor om pressmeddelandet och bolaget, vänligen kontakta:

Mikael Månsson, CFO

E-post: mikael.mansson@pen.se

Telefon: 036-36 17 70

Denna information är sådan information som PEN Concept Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017.

Kort om PEN Concept Group

PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för
butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är
uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar
såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten
bedrivs i de båda svenska dotterbolagen Pen Interiör i Jönköping, PEN
Shop Concept i Lerum och Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning
av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget
Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pen-concept/r/delarsrapport-januari--mars-2017...
http://mb.cision.com/Main/14469/2267214/675545.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.