Du är här

2018-08-21

PEN Concept: Halvårsrapport PEN Concept Group AB

2018 I KORTHET

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

· Rörelsens intäkter uppgick till 44,4 MSEK (40,8 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,9 MSEK (-4,3 MSEK).
· Rörelsemarginal uppgick till -6,5% (-10,6 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,3 MSEK (-4,9
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till -2,7 MSEK (-3,8 MSEK).
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,12 kr (-0,20 kr).
FÖRSTA - ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI)

· Rörelsens intäkter uppgick till 81,3 MSEK (76,8 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -7,5 MSEK (-6,7 MSEK).
· Rörelsemarginal uppgick till -9,3 % (-8,7 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,9 MSEK (-7,6
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till -7,0 MSEK (-6,0 MSEK).
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,31 kr (-0,32
kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA - ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI)

· PEN tecknar genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop
Concept en stororder på smarta kontorshyllor från Guoxiaomei Network
Technology, värd ca 11,25 MSEK.

· PEN får genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept
sin första order på butiksinredning från den kinesiska kunden Liqun
Group, värd ca 1 MSEK.

· PEN får genom det helägda dotterbolaget PEN Shop Concept en order
på en flagstorebutik i Halmstad för kedjan Sportringen, värd ca 1,4
MSEK.

· Rörelseresultatet för första kvartalet är lägre än förväntat,
främst på grund av vikande bruttomarginaler samt tillfällig nedgång i
försäljningen i Kina.

· PEN tecknar ett omfattande ramavtal om butiksinredning för en
skandinavisk dagligvarukedja. Kontraktet, värt ca 100 MSEK, är det
största butiksinredningsprojektet i företagets historia.

· PEN levererar genom produktionsbolaget i Qingdao en första
testbutik till ovan nämnd dagligvarukedja.

· PEN tar krafttag för att förstärka försäljnings- och
projektledningskapacitet inom affärsområdet mässa, bland annat genom
att återanställa personal som tidigare varit framgångsrika i bolaget.

· PEN öppnar nytt dotterbolag i Kina då företaget PEN Concept Group
(Suzhou) Co., Ltd etableras.

UTSIKTER FÖR ÅR 2018

PEN:s målsättning är att under 2018 nå en organisk tillväxt om ca 10%
samt med ett operativt resultat som är väsentligt bättre än
föregående år.

VD HAR ORDET

Det är dags att göra halvårsbokslut 2018 och jag summerar en
händelserik period med såväl med- som motgångar. Vår inledande och
relativt försiktiga säljbudget, inte minst för PEN Interiör, fick vi
snart anledning att ompröva då marknadens behov överträffade våra
förväntningar. Det är främst de båda affärsområdena butiks- och
restauranginredning som går starkt, vilket kommer att gynna våra
enheter i såväl Kina som Sverige.

Inom butikssegmentet, där dotterbolagen PEN Shop Concept samt Qingdao
Oboya Shop Concept är aktiva, fortsatte vi ett omfattande arbete med
att vässa våra positioner i ett flertal stora och mycket strategiskt
viktiga upphandlingar mot några av Skandinaviens största kedjekunder.
I affärsområdet restaurang har vi sedan en tid tillbaka drivit ett
konsekvent och långsiktigt arbete att renodla vårt erbjudande mot
kedjekunder. Detta har burit frukt, inte bara i form av att
befintliga kundkonton ökar sina volymer. Vi har dessutom attraherat
nya kedjor till PEN.

Parallellt med detta har vi tappat försäljning i vår kinesiska
verksamhet, vilket främst tillskrivs att våra nyckelkunder byggt
relativt omfattande lager under föregående år och därigenom minskat
sina inköp. Vi redovisar ett negativt rörelseresultat om 7,5 MSEK för
perioden, vilket förklaras med minskade intäkter i Kina samt att
marginalerna i vår svenska verksamhet inte varit gynnsamma. Även om
vi upplever fortsatt hög efterfrågan, är konkurrensen tuff och i en
del av våra affärer har bruttomarginalerna stressats. Vi jobbar
ständigt med förbättringsåtgärder av våra marginaler, inte minst
genom ökad kostnadskontroll och förbättrade leverantörsvillkor.

Trots en svag start är jag övertygad om att såväl omsättning som
rörelseresultatet för helåret blir väsentligt bättre år än föregående
år. Anledningarna är flera:

· PEN Interiör har attraherat nya kedjekunder inom restaurang samt
ser ökade volymer i etablerade kundkonton.

· Mässteamet i PEN Interiör har förstärkts med erfarna resurser inom
såväl försäljning som projektledning.

· Dotterbolagen PEN Shop Concept och Qingdao Oboya Shop Concept ar
tecknat det största ramavtalet på butiksinredning i företagets
historia. Det treåriga avtalet är värt ca 100 MSEK.

· Den försäljningsnedgång vi noterat i Kina anses vara av tillfällig
natur. Dessutom kommer vi under det andra halvåret att se väsentliga
volymökningar genom det stora ramavtal på butiksinredning som
tecknades under första halvåret.

De affärer vi vinner och förbättringar vi genomför har jag att tacka
vår fantastiska personal i såväl Kina som Sverige. Ett starkt
affärsmannaskap kombinerat med yrkesskicklighet och drivkraft gör mig
övertygad om att vi kommer se ett väsentligt bättre 2018 jämfört med
föregående år.

Johan Burtus

Koncernchef och VD

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21/8-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för
butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är
uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar
såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen
Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom
sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det
kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av
design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för
mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS
där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom
köksmaskiner, möbler och utensilier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pen-concept/r/halvarsrapport-pen-concept-group...
http://mb.cision.com/Main/14469/2596960/894969.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.