Du är här

2017-05-19

PEN Concept: Kommuniké från PEN Concept Group AB:s årsstämma den 17 maj 2017

PEN Concept Group AB avhöll årsstämma onsdagen den 17 maj 2017.

Mikael Palm Andersson valdes till ordförande att leda stämman. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades enhälligt.

Resultat och balansräkning och disposition

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att
resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för
räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisor

Till styrelsen omvaldes Robert Wu (ordförande), Mikael Palm Andersson,
Karl Malmström och Krister Magnusson som ordinarie ledamöter. Stämman
beslutade om nyval för Hu Bo och Zhang Jinli som ordinarie ledamöter.
Beslut togs även om nyval av suppleant Theresa Eriksson.

Stämman beslutade om att fortsätta med revisionsbolaget Öhrling
Pricewaterhousecoopers AB ("PWC"), 113 97 Stockholm, med Pierre
Fogelberg som huvudansvarig revisor, PWC, 550 02 Jönköping.

Förslag om beslut om riktad emission

Stämman beslutade om att godkänna den riktade emissionen som
föreslagits på 20 000 000 SEK motsvarande 4 100 000 aktier genom
kvittning till Ningbo TUS Yangming Investment Center (LP).

Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission

Stämman godkände styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra
emissioner under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande
att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 91
100 kronor motsvarande högst 2 277 490 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Burtus, VD PEN Concept Group AB (publ)

Tel: + 46 738 000 460

E-post: johan.burtus@pen.se

Hemsida: www.pen.se

Kort om PEN Concept Group

PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för
butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är
uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar
såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten
bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör i Jönköping, PEN Shop
Concept i Lerum samt Goods Sweden i Växjö. Dessutom sker tillverkning
av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget
Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

For any inquiry regarding this press release or the company, please
contact:

Johan Burtus, CEO

E-mailt: johan.burtus@pen.se

Phone: +46 738 000 460

This is information is of such kind that PEN Concept Group AB is
obliged to make publish according to EU:s market abuse regulation.
The informaiton was sent from the above contact person to be made
public on the 17th of May 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pen-concept/r/kommunike-fran-pen-concept-group...
http://mb.cision.com/Main/14469/2270007/677294.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.