Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medicals emission till 73 procent säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser

Stockholm den 7 juni, 2017. Peptonic Medical AB (publ) ("Peptonic
Medical" eller Bolaget") meddelar att man i den pågående nyemissionen
säkerställt 73 procent av det totala emissionsbeloppet om 12 361
790,40 SEK genom skriftliga garantiavtal samt teckningsförbindelser
om sammanlagt 9 MSEK. Därmed är villkoret för att emissionen skall gå
igenom uppfyllt.

Teckningsförbindelser om 7 procent (890 KSEK) av emissionen har
erhållits från Bolagets VD Johan Inborr, operativa chef Dan
Markusson, styrelseordförande Hans von Celsing, samt styrelseledamot
Arne Ferstad. Garantiåtaganden uppgår således till resterande 66
procent.

Teckningskurs i emissionen är 60 öre per aktie. Sista dag för teckning
är 13 juni 2017. Bolagets s k pre money värde är 12,4 MSEK i
emissionen.

Emissionsgaranter är (SEK):

Göran Månsson 3 000 000
Niclas Löwgren 2 000 000
Per Vasilis 1 850 000
Göran Källebo 1 000 000
Julia Greslingaas 260 000

Garantikostnaden uppgår till totalt 811 KSEK, motsvarande 10 procent
av garanterat belopp. För teckningsförbindelserna utgår ingen
ersättning.

- "Det är oerhört glädjande att vi nu kunnat uppfylla emissionens huvudsakliga villkor och därmed säkerställa att den går igenom. Vi kan nu fortsätta arbetet med förberedelserna för en lansering av VagiVital®- vår receptfria vaginalgel för behandling av vaginal atrofi", säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical.

Rådgivare i företrädesemissionen är Partner Fondkommission AB.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni
2017.

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver
forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska
produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess
första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt
alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal
atrofi.

VagiVital® är en medicinteknisk produkt för behandling av torra
slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II
studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva
resultat i paritet med de effekter som påvisats för de
östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även
lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att
behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information
finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/peptonic-medicals-emissi...
http://mb.cision.com/Main/11203/2282802/684651.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.