Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medicals vaginalgel har en bra biverkansprofil och minskar problem med urinträngningar och in...

Stockholm den 29 maj 2017. Peptonic Medical AB (publ) offentliggör i
dag resultat från den avslutade fas 2b -studien som visar på att
gelen - utan oxytocin - tolereras väl och dess användning medför inga
allvarliga biverkningar. Av de biverkningar som inrapporterades
under huvudstudien och den explorativa studien (sammanlagt 90
patienter fick placebogelen) klassades endast en som allvarlig. Denna
bedömdes dock som 'icke relaterad' till behandlingen eftersom det
rörde sig om en ridolycka. Endast i ett fall bedömdes biverkan som
'sannolikt relaterad 'till behandlingen, i det fallet erhöll
patienten god behandlingseffekt och biverkan bedömdes som mild. I
övriga fall var biverkningarna milda eller moderata och bedömdes som
antingen 'inte relaterade' eller 'osannolikt relaterade'.

- De här resultaten ligger i linje med resultaten från tidigare studier som visar att Peptonics vaginalgel endast ger biverkningar hos ett fåtal patienter, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical. Majoriteten av biverkningarna är milda och dessutom snabbt övergående.

Patienterna som deltog i studien fick förutom att berätta om sina
'mest besvärande symtom' även besvara sex stycken påståenden om
urinträngningar och inkontinens. De patienter som behandlats med
placebogelen upplevde en (statistisk) signifikant (p<0,05)
förbättring för fem utav dessa sex påståenden. Även för det sjätte
påståendet noterades en förbättring av behandlingen med placebogelen,
men förbättringen nådde inte statistisk signifikans (p=0,08).

- Urinträngningar och inkontinens kopplas liksom vaginal atrofi till minskad östrogenproduktion i samband med klimakteriet. Att patienterna som behandlades med placebogelen upplevde mindre besvär med dessa symtom är en oväntad men spännande effekt. Det ger vår vaginalgel ytterligare konkurrensfördelar när den lanseras, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical. Urinträngningar är ett stort vardagsproblem för den aktuella patientgruppen, ett problem som det inte talas mycket om.

Bolaget har registrerat varumärket VagiVital® för produkten och
förberedelser för att lämna in en patentansökan för produkten pågår.

Initialt planeras VagiVital® att lanseras i Sverige under 2018 och
därefter i de närliggande nordiska länderna. Marknaden för produkter
som används för behandling av vaginal atrofi/torra slemhinnor i
slidan uppskattas till ca 700 Mkr i Norden. Majoriteten av
försäljningen utgörs av receptfria östrogenprodukter. Dock finns en
ökad medvetenhet bland kvinnor i målgruppen kring riskerna med
användning av östrogen. Behovet av effektiva och säkra alternativa
behandlingar är stort och växande. VagiVital® kan tillgodose detta
behov. Primärt kommer försäljningen att ske via apotek, men även
andra kanaler kan bli aktuella. Marknadsföringen kommer att luta sig
mot de kliniskt dokumenterade effekterna, vilket gör VagiVital® helt
unikt bland egenvårdsprodukterna. Parallellt med CE -märkningen och
uppskalningen av tillverkningsprocessen kommer Bolaget att söka
distributörer och kommersiella samarbetspartners - både för
hemmamarknaden (Sverige/Norden) och övriga marknader. Detta för att
utvärdera olika alternativ för hur VagiVital® bäst och mest
kostnadseffektivt kan lanseras och marknadsföras.

På årsstämman den 18 maj godkändes styrelsens förslag att genomföra en
företrädesemission för att finansiera CE-märkningen och förbereda för
en första lansering av VagiVital®. Genom emissionen tillförs Bolaget
drygt 12 miljoner kronor (före emissionskostnader) vid full teckning.
Teckningsperioden löper från den 30:de maj till den 13:de juni. För
ytterligare information, vänligen se www.peptonicmedical.se .

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj
2017.

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver
forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska
produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess
första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt
alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal
atrofi.

VagiVital® är en medicinteknisk produkt för behandling av torra
slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II
studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva
resultat i paritet med de effekter som påvisats för de
östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även
lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att
behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information
finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/peptonic-medicals-vagina...
http://mb.cision.com/Main/11203/2275434/680774.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.