Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Peptonic Medical: Delårsrapport för perioden januari 2016 - september 2016

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.aktietorget.se, kortnamn: PMED)

2016 KVARTAL 3 (jul-sep)

· Rörelseresultat -1 983 (-2 683) KSEK

· Resultat per aktie -0,10 (-0,28) SEK

2016 FÖRSTA TRE KVARTALEN (jan-sep)

· Rörelseresultat -8 304 (-9 190) KSEK

· Resultat per aktie -0,40 (-0,97) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Hans von Celsing valdes till ny ordförande och Arne Ferstad till
ordinarie ledamot i Peptonic Medical under maj respektive juli månad.

· Den 3 maj meddelades att de första patienterna behandlats i
Peptonic Medical ABs fas 2b studie. Syftet med studien är att
undersöka effekten av produktkandidat Vagitocin® för behandling av
vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). Fas 2b -studien är en
dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter studie med två
studiearmar innefattande 80 patienter i vardera d.v.s. totalt 160
patienter.

· Bolaget har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande under juli
genomfört en riktad nyemission på 6 000 000 kr (före
emissionskostnader om 10% av emissionsbeloppet) till ett 10-tal nya
investerare. Totalt emitterades 1 428 572 aktier med teckningskursen
4,20 kronor per aktie.

· Per den 30 september 2016 hade 177 patienter screenats och 119
patienter hade startat behandling efter randomisering. Ytterligare 16
patienter var klara för start av behandling. Totalt skall i första
delen av studien 160 patienter behandlas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 25:e oktober meddelade bolaget att de patienter som skall ingå
i den pågående kliniska fas 2b studie har bokats in och att sista
patienten beräknas påbörja behandling inom de närmaste två veckorna.
Totalt är det 160 patienter som deltar i studien, vars syfte är att
undersöka effekten av Peptonic Medicals produktkandidat Vagitocin®
(oxytocin) för behandling av vaginal atrofi (torra slemhinnor i
slidan). I studien används glasspruta för förvaring och
administrering av vaginalgelen.

VD har ordet

I dessa dagar påbörjar den sista patienten i fas 2b -studien sin
behandling. Vi är nöjda med att ha kommit så här långt, trots
fördröjningen av den ursprungliga tidsplanen. Nu återstår
rekryteringen till den explorativa studien och vi förväntar oss att
den skall vara klar i början av december.

Orsaken till förseningen är att patientrekryteringen under sensommaren
var långsammare än väntat. Genom ökad annonsering har
patienttillströmningen tagit fart igen.

För övrigt har studien förlöpt helt enligt plan utan praktiska
problem.

Vi har även satt igång förberedelserna inför nästa steg i utvecklingen
- fas 3. Målet är att förkorta tiden mellan fas 2 och 3 -studierna
bl.a. genom att påbörja uppskalningen av processen för tillverkning
av material för stabilitetsstudier och fas 3 -studierna.

Arbetet med att undersöka nya indikationer för oxytocin och dessas
marknadspotential har pågått under hösten. Medicinsk expertis har
konsulterats och det medicinska behovet för olika indikationer har
utvärderats. Därtill har regulatoriska och kliniska utvecklingsplaner
för de olika alternativen tagits fram. Nu återstår att jämföra olika
alternativ och bedöma sannolikheten för dem att nå marknaden, erhålla
rätt pris och uppnå en viss marknadsandel. Vår målsättning är att
avsluta detta arbete och ta beslut innan årsskiftet.

Stockholm den 10 november 2016

Johan Inborr
VD, Peptonic Medical AB

BOLAGSÖVERSIKT
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver
forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin.
Bolaget grundades 2009 och dess första produkt, Vagitocin®, är ett
östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi. Det
faktum att oxytocin är en välkänd och välstuderad substans möjliggör
en snabbare utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I
och II studier där man erhållit positiva resultat i paritet med de
effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden
idag.

FINANSIELL INFORMATION
Intäkter - Bolaget har i dagsläget ingen nettoomsättning.
Kostnader - Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -1 983 (-2
683) KSEK. Första nio månaderna uppgick kostnaderna till -8 304 (-9
190) KSEK.

Resultat - Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet
uppgick till -1 982 (-2 683) KSEK. Resultat efter finansnetto för
första nio månaderna uppgick till -8 294 (-9 175) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet - Kassa och bank uppgick per den
30 september 2016, till 16 477 (10 537) KSEK. Under tredje kvartalet
har bolaget genomfört en riktad nyemission som ökat likviditeten med
5 400 KSEK netto.

Eget kapital - Bolagets eget kapital per den 30 september 2016 uppgick
till 64 607 (46 257) KSEK, vilket ger en soliditet om 92 (81)
procent.

Organisation - Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda
till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).

Aktie - Totalt antal aktier per den 30 september, 2016 var 20 602 984
stycken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical/r/delarsrapport-for-perioden-...
http://mb.cision.com/Main/11203/2119837/587882.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.