Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-29

Petrosibir AB: Förändring av antalet aktier och röster i Petrosibir

Under januari 2016 har antalet aktier av serie B i Petrosibir AB förändrats. 6
387 385 aktier av serie B har makulerats i enlighet med det beslut som
fattades på extra bolagsstämma den 9 november 2015. Bolaget erhöll aktierna
som makulerats i samband med att Petrogrand AB (publ) delade ut samtliga sina
aktier i Petrosibir.

I samband med makuleringen av aktierna sattes aktiekapitalet ned med 31 936
925 kronor som överfördes till fria medel. I enlighet med beslutet på den
extra bolagsstämman den 9 november 2015 har en omedelbar fondemission utan
utgivande av nya aktier därefter genomförts , vilken ökade aktiekapitalet med
31 936 931 kronor.

Efter makuleringen uppgår antalet aktier av serie B till 29 011 962. Antalet
aktier av serie A är oförändrat 761 900. Totala antalet röster uppgår till 36
630 962. Aktiekapitalet har efter nedsättningen och den omedelbara
fondemissionen ökat med netto 6 kronor och uppgår till 180 806 241 kronor.
Offentliggörandet är föranlett av registreringen av förändringen hos
Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Dmitry Zubatyuk, verkställande direktör, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir (tidigare Shelton Petroleum) är ett svenskt bolag med inriktning på
prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i
Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska
delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs reserver av kategorin 2P
uppgår till 32 miljoner fat olja. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm
under namnet SHEL B till och med 4 februari 2016. Bolaget kommer ordna ny
handelsplattform så att handel kan ske efter det datumet.

Informationen är sådan som Petrosibir är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016
kl. 8:30.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.