Du är här

2017-09-15

PExA: Framgång för PExA vid världens största lungkongress, ERS

PExA AB kan rapportera att Bolagets metod nådde vetenskapliga
framgångar under världens största lungkongress med 25 000 deltagare,
ERS i Milano, 9-13 september 2017. Forskarna bakom PExA tolkade det
som rapporterades och intresset för resultaten, som ett genombrott
för metoden bland forskare inom området.

På kongressen presenterades fem betydelsefulla studier* baserade på
PExA, som alla belyser metodens potential ur olika aspekter. Den
verkligt stora nyheten på kongressen var att man, med stor
reproducerbarhet, i prover från PExA från en och samma individ, med
en känslig analysmetod lyckats detektera och kvantifiera minst 145
olika proteiner. Genom att man kan jämföra proteinprofiler i PEx
prover från olika personer möjliggör PExA nu på ett unikt sätt
detaljerade studier av de små luftvägarna som annars är en mycket
svåråtkomlig del av lungan men anses vara en mycket viktig del för
ökad förståelse och diagnostik av respiratoriska sjukdomar.

I studien, som genomförts i samarbete mellan AstraZeneca och Arbets-
och miljömedicin, vid Göteborgs universitet och som presenterades av
Jörgen Östling, forskare på AstraZeneca, kunde man dessutom
identifiera en profil baserad på 57 olika proteiner med kapacitet att
skilja ut personer med astma från friska kontrollpersoner. Vidare
kunde man visa att många av dessa proteiner har viktiga funktioner
inom immunförsvaret och skydd mot bland annat oxidativ stress.

Tillsammans visar dessa resultat att PEx prover bär på patobiologiskt
relevant information och därmed förmodas kunna bana väg för
upptäckter som kan leda till nya och förbättrade mediciner och
diagnostik inom bland annat astma och KOL. En oväntad, men mycket
intressant observation, var att förekomsten av många proteiner
förändras med åldern, och att åldringsprocessen verkade vara
påskyndad hos personer med astma.

En jämförelse mellan PEx prover och så kallad bronkoalveolärt lavage
(BAL), dvs. bronksköljning, presenterades av Annelie Behndig,
lungläkare vid Norrlands Universitetssjukhus. Studien visade på en
stark korrelation mellan de båda metoderna. Surfaktant-protein A (det
vanligaste lungspecifika proteinet) och albumin hade mätts i både
BAL-vätska och PExA prover från samma individ och var starkt och
signifikant korrelerade. Att partiklarna i PEx prover kommer från de
nedre luftvägarna stärks av observationen att det helt enligt
förväntningar saknades korrelation mellan motsvarande substanser i
prover från PExA och så kallad "bronchial wash", som representerar de
övre luftvägarna.

Två andra studier visade att även lipidsammansättningen i proverna
från PExA var förändrad hos patienter med astma, men också hos rökare
och personer med KOL. Den senare studien presenterades av Emilia
Viklund, doktorand vid Arbets- och Miljömedicin i Göteborg. Fynden av
en ändrad lipidprofil hos rökare och personer med KOL är särskilt
intressanta, eftersom det ännu saknas tidiga markörer för KOL.

Professor Anna-Carin Olin, vid Sahlgrenska Akademin och en av
forskarna bakom PExA kommenterar"ERS 2017 har varit något av ett
genombrott för PExA. Vi har nu för första gången nått ut med våra
resultat till en större forskarkår. Jag upplever verkligen att
intresset och "suget" efter vår metod nu har ökat avsevärt, särskilt
med tanke på att det hittills saknats icke-invasiva metoder för att
studera och ta prover från de små luftvägarna. Sammantaget styrker
alla dessa nya fynd, värdet av PExAs metod inom lungforskningen, inte
minst med tanke på att den icke-invasiva metodiken gör det möjligt
att följa sjukdomsprocesser över tid. Vi har en mycket spännande tid
framför oss, när fler forskargrupper får möjlighet att använda
metoden för att studera och besvara nya frågeställningar, men också
för att följa upp och bekräfta de aktuella fynden i större studier.
Man måste komma ihåg att vi alltjämt befinner oss i en mycket tidig
utvecklingsfas."

* Late Breaking Abstract - The first direct comparison between
BAL-fluid and the PExA methodology in healthy individuals. Session:
Update and new perspectives in Airway Diseases. Presenter: A.
Behndig, Umeå.

Late Breaking Abstract - Exploring particles from exhaled air as a new
source for protein biomarkers from the airways. Session: Techniques
in Biomarker selection. Presenter: J. Östling, AstraZeneca.

Late Breaking Abstract - Aging change the protein-profile of lining
fluid from small airways. Session: Monitoring novel biomarkers in
Asthma. Presenter: J. Östling, AstraZeneca.

The effect of smoking on exhaled lining fluid from small airways.
Session: Techniques in Biomarker selection. Presenter: E. Viklund,
Gothenburg.

Pattern of phospholipids and Surfactant Protein A in Particles in
Exhaled Air (PExA). Session: Techniques in Biomarker selection.
Presenter: A. Olin, Gothenburg.

Abstracten finns tillgängliga för sökning på länk:
http://k4.ersnet.org/prod/v2/Front/Program?e=42

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/framgang-for-pexa-vid-varldens-storsta-...
http://mb.cision.com/Main/12904/2347615/723223.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.