Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

PExA: PExA AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed
halvårsrapport för det första halvåret och andra kvartalet 2018.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 040 176 SEK (848 088).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 908 076 SEK
(-2 909 286).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,32) före
utspädning och -0,31 SEK (-0,31) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 92,0 % (95,0).
Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 401 130 SEK (15 800).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 579 264 SEK
(-1 653 153).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,18) före
utspädning och -0,17 SEK (-0,18) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800
aktier per 2018-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer
556956-9246. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

· Bolaget rapporterar att ett av Finlands största barn- och
ungdomssjukhus i Helsingfors, som under sex månader hyrt ett komplett
PExA 2.0-system, fattat beslut om att köpa loss instrumentet.

· PExA tillgängliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt
övriga handlingar inför årsstämman. Årsredovisningen och övriga
handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.pexa.se) samt
på Bolagets kontor (Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg).

· PExA meddelar i början av maj att Bolaget ingått avtal med
Institutet för folkhälsa vid Århus Universitet i Danmark. Ordern
avser ett komplett PExA 2.0-system som ska användas för forskning
inom arbets- och miljörelaterade lungsjukdomar.

· I slutet av maj håller PExA årsstämma. Kommuniké med
sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets
hemsida (www.pexa.se) och Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).

· PExA inleder i juni 2018 samarbete med TATAA Biocenter AB med
målsättningen att utveckla analysmetoder som möjliggör att nya typer
av biomarkörer kan upptäckas med PExAs teknologi.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

· PExAs upphovsman, Professor Anna-Carin Olin och Jörgen Östling,
expert/forskare inom proteomik, presenterade Bolagets metod vid ett
seminarium, arrangerat av MedTech West, på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg.

· PExA presenterar en poster vid det vetenskapliga LURN-mötet i
Ystad 12-13 april 2018. Postern beskriver resultat från en
proteomics-baserad analys av PEx-prover.

· PExA medverkar under Vitalis som är Nordens ledande konferens och
mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Konferensen pågår
24-26 april vid Svenska Mässan i Göteborg. Bolaget deltar tillsammans
med en av sina tekniska underleverantörer, Etteplan Sweden AB.

VD Erik Ekbo kommenterar

PExA har tagit flera viktiga kliv framåt under det andra kvartalet
2018 och jag skulle vilja sammanfatta några av kvartalets viktigaste
händelser och blicka framåt för bolagets räkning.

Som tidigare kommunicerats kunde vi i april meddela att vår kund i
Finland fattat beslut om att köpa loss det instrument som kunden
under sex månader har hyrt. Vår finska kund använder instrumentet för
att undersöka barn, vilket inte gjorts tidigare, och initiala tester
visade på att det fungerade alldeles utmärkt. Barnen kunde andas ut i
instrumentet och viktig information om deras hälsotillstånd samlades
in. Detta är ytterligare ett bevis för att vår metod och vårt
instrument fyller en viktig funktion på sjukhus och det är en klar
indikation på förtroendet för vårt PExA 2.0-system. I slutet av april
medverkade vi tillsammans med vår tekniska underleverantör Etteplan
vid Vitalis konferens kring eHälsa. Vitalis, som är Nordens ledande
konferens inom området eHälsa och framtidens vård & omsorg, var ett
lysande tillfälle för oss att presentera PExA 2.0-systemet och knyta
viktiga kontakter för framtiden. Ytterligare medverkan och
presentationer under april månad gjordes vid ett seminarium anordnat
av MedTech West vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt
vid det vetenskapliga LURN-mötet i Ystad. Därtill har PExAs
upphovsman, Professor Anna-Carin Olin presenterat aktuella
forskningsresultat framtagna med PExAs metod vid den årliga
Europeiska allergikonferensen i München i juni. Sessionen handlade om
hur man kan undersöka engagemang av små luftvägar vid astma. Då det
tidigare saknats enkla metoder att få tillgång till material från små
luftvägar var PExAs metod att identifiera potentiella biomarkörer i
utandningsluft ett uppskattat nytillskott.

I början av maj publicerade vi nyheten om att vi mottagit vår första
order från Danmark. Ordern avser ett komplett PExA 2.0-system som ska
användas för forskning inom arbets- och miljörelaterade lungsjukdomar
av Institutet för folkhälsa vid Århus Universitet. Vi ser fram emot
att genomföra vår första installation i Danmark och succesivt få de
spridningseffekter till andra potentiella kunder en pionjär
genererar, framförallt genom att de kommer presentera sin
PExA-relaterade forskning på inhemska danska kongresser och därigenom
öka intresset för vår teknologi i landet.

Vår teknologi för att samla biologiskt material från de minsta
luftvägarna som tidigare varit oåtkomliga kan via analys möjliggöra
identifiering av biomarkörer för olika lungsjukdomar på ett tidigt
stadium. I slutet av det andra kvartalet 2018 ingick vi ett samarbete
med TATAA Biocenter AB, vilket är en av Europas ledande leverantör av
molekylära analyser med fokus på ultrakänsliga och pålitliga
mätningar av nukleinsyror. TATAA Biocenter AB utvecklar kompletta
analysflöden, från provinsamling och extraktion till analys och
databehandling och deras teknik används på olika håll inom den
medicinska industrin i utvecklingen av nya innovativa och
individanpassade läkemedel. Tillsammans med TATAA Biocenter AB kommer
vi genomföra ett projekt med målsättningen att utveckla nya
specialanpassade metoder för analys av en ny typ av biomarkörer som
av medicinforskare anses ha stor potential.

Liksom tidigare år kommer vi i samband med världens största
lungkongress, ERS International Congress, Paris den 15-19 september
2018, arrangera ett separat möte med deltagande från internationellt
framstående lungforskare och läkemedelsbolag. Mötet är strategiskt
viktigt för bolaget och leds av professor Anna-Carin Olin, forskaren
bakom PExAs teknik och instrument samt en av företagets grundare.
Fokus kommer vara kring nya forskningsresultat med PExAs metod och
våra kunder kommer på mötet att dela med sig av sina framsteg. Det
blir också ett mycket bra tillfälle att knyta till oss presumtiva
kunder och presentera bolagets produkt, PExA 2.0. Vi avser att
återkomma med mer information kring ERS-kongressen längre fram.

Det är lätt att ta andningen för givet men lungan är ett viktigt organ
som är sårbart för luftburna infektioner och skador. Lungsjukdomar
utgör ett globalt växande allvarligt problem och tyvärr måste vi
acceptera att det idag inte finns några bra metoder inom
lungdiagnostik. Vi tror att vår teknologi på sikt kommer kunna göra
stor skillnad inom lunghälsovården, för människor och samhället.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som följer vår resa och ser
med spänning fram emot vad resten av året har att erbjuda.

Göteborg, 2018-08-28

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-ab-delarsrapport-1-januari---30-ju...
http://mb.cision.com/Main/12904/2602365/898600.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.