Du är här

2018-08-31

PExA: PExA meddelar publicering av två viktiga studier

Forskare vid två universitet, Leicester University i England och Lunds
Universitet, har publicerat nya rön vid användning av PExAs metod.
Forskarteamet i England påvisar att biomaterial från PExA bidrar till
att identifiera en särskild typ av svårbehandlad astma och forskarna
i Lund visar att PExAs teknologi skulle kunna användas för att
utveckla strategier för en mer skonsam respiratorbehandling.

Under augusti 2018 har artiklar, vilka redovisar resultaten från
undersökningar där man använt PExAs teknologi inom två olika
användningsområden, publicerats.

I en studie från Leicester University i England beskriver man för
första gången att PExAs metod är användbar oavsett svårighetsgraden
av astma och dessutom att biologisk information från de prover som
samlats in med PExA bidrar till att identifiera en särskild typ av
svårbehandlad astma där sjukdomsprocessen pågår i de minsta och mest
svåråtkomliga luftvägarna.

Jörgen Östling, Manager Research and Biochemical Analysis, PExA AB,
kommenterar:

Forskningsresultaten från Leicester är mycket glädjande för oss
eftersom en metod som gör det möjligt att identifiera denna subgrupp
av astmatiker med hjälp av ett enkelt utandningsprov är en viktig
förutsättning för utveckling av nya och mer effektiva läkemedel.
Förutom ett minskat patientlidande, skulle sådan behandling innebära
stora samhällsbesparingar då denna grupp av astmatiker står för en
väsentlig andel av den astmarelaterade sjukvårdens kostnader.

I den andra studien, ett nyligen publicerat arbete från Lunds
Universitet, har man vid modellförsök jämfört olika inställning på
respiratorn i syfte att hantera lungor som ska användas vid
lungtransplantationer så varsamt som möjligt. Genom att koppla ihop
PExAs instrument med en respirator och kontinuerligt avläsa antalet
bildade partiklar erhålls information om hur de små luftvägarna
påverkas av olika respiratorinställningar.

Forskarnas slutsats är att PExAs teknologi skulle kunna användas för
att utveckla strategier för en mer skonsam respiratorbehandling samt
att metoden har potential att identifiera biomarkörer.

Studierna är publicerade i Journal of Breath Research, se länk:
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1752-7163/aad9d1 respektive
Intensive Care Medicine Experimental, se länk:
https://icm-experimental.springeropen.com/articles/10.1186/s40635-018-01...

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-meddelar-publicering-av-tva-viktig...
http://mb.cision.com/Main/12904/2605522/900711.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.