Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Pharmacolog: Företrädesemissionen övertecknades till 150%

Teckningsperioden för Pharmacologs företrädesemission löpte ut den 13
oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till
89,35 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande del,
motsvarande 10,65 procent, har tecknats utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka
19,6 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades
Företrädesemissionen till drygt 150 procent.

Totalt tecknades 3 510 991 aktier med stöd av teckningsrätter,
motsvarande cirka 17,6 MSEK eller 89,35 procent av
Företrädesemissionen. Resterande 418 342 aktier, motsvarande cirka
2,1 MSEK eller 10,65 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats
personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Pharmacolog
cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier
kommer således tas i anspråk.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats
med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 20
september 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som
tilldelats aktier.

Pharmacolog har mottagit anmälningar om teckning utan stöd av
teckningsrätter avseende totalt 2 386 138 aktier, motsvarande cirka
11,9 MSEK eller 60,65 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär
att Företrädesemissionen sammanlagt tecknades till drygt 150 procent.

Genom Företrädesemissionen kommer Pharmacologs aktiekapital att öka
med 1 178 799,90 kronor till 2 357 599,80 kronor. Antalet aktier
kommer att öka med 3 929 333 aktier till 7 858 666 aktier.

Mats Högberg, verkställande direktör, kommenterar: "Det är med glädje
vi noterat det stora intresset för Pharmacolog hos både befintliga
och nya aktieägare under den genomförda nyemissionen. Ert engagemang
och förtroende för vår verksamhet ger oss de förutsättningar vi
behöver för att genomföra de värdeskapande satsningar vi
kommunicerat. Vi hoppas ni är lika förväntansfulla inför framtiden
och stolta att vara en del av Pharmacolog's strävan att förbättra
vård- och livskvalitet hos människor som genomgår svåra sjukdomar som
vi är."

Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer
BTA (betalda tecknade aktier) att bokas om till aktier. De nya
aktierna beräknas tas upp till handel på AktieTorget omkring vecka
46, 2017.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband
med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per 19
oktober 2017. Informationen är ej för offentliggörande, publicering
eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pharmacolog/r/foretradesemissionen-overtecknad...
http://mb.cision.com/Main/12317/2370934/738743.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.