Du är här

2017-05-22

Pharmacolog: Pharmacolog ingår samarbete med forskare vid Uppsala Universitet kring antibiotikabehandling

Pharmacolog AB har ingått ett forsknings- och utvecklingssamarbete med
forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för bestämning av
antibiotikakoncentrationen i blodet under behandling av patienter med
svåra infektioner.

Antibiotikabehandling med rätt dos är avgörande för att patienter ska
kunna överleva svåra infektioner. Det saknas idag teknik för att på
ett snabbt sätt kunna bestämma antibiotikakoncentrationer i blodet
hos patienter som behandlas för allvarliga infektioner. Samarbetet
mellan Pharmacolog AB och docent Miklos Lipcsey vid institutionen för
kirurgiska vetenskaper och Professor Anders Larsson vid institutionen
för medicinska vetenskaper, båda vid Uppsala Universitet, är ett
resultat av en tids förberedande tester av möjligheten att mäta
antibiotikakoncentrationen i blod med Pharmacolog's nuvarande
teknologi. Samarbetet kommer att pågå fram till december 2017 med
målet att ta fram en metod för att snabbt och patientnära kunna
bestämma antibiotikakoncentration i blodet hos patienter som
behandlas för svåra infektioner.

Hans Dahlin, grundare och forskningschef vid Pharmacolog: "Jag är
oerhört glad att vi nu efter en tids förberedande tester kunna starta
upp detta viktiga forskningsprojekt med två framstående experter på
antibiotikabehandling av svåra infektioner. Projektet ligger väl inom
vår vision om att delta i forskningsprojekt som kan leda till
utveckling av nya produkter för patientnära kontroller av intravenösa
läkemedelsbehandlingar av allvarliga sjukdomar som sepsis och
cancer."

Dr. Miklos Lipcsey, anestesiläkare och forskare Akademiska sjukhuset:
"Vården står inför stora utmaningar när det gäller användningen av
antibiotika. Rätt dos är nödvändigt för att kunna bota svåra
infektioner men också en förutsättning för att förhindra
resistensutveckling. Forskningssamarbetet med Pharmacolog är mycket
intressant med tanke på det stora behovet av snabb analys och
åtgärder vid behandling med antibiotika vid svåra infektioner. Flera
studier har visat att fördröjd eller otillräcklig initial
antibiotikabehandling leder till kraftigt ökad dödlighet vid sepsis.
Vi har redan fått fram en del intressanta lovande resultat som vi nu
genom detta projekt hoppas skall resultera i vetenskapliga arbeten
som kan bidra till nya produkter för säkrare och mer patientanpassad
antibiotikabehandling."

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens
datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pharmacolog/r/pharmacolog-ingar-samarbete-med-...
http://mb.cision.com/Main/12317/2270741/677795.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.