Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Phase Holographic: Delårsrapport 1 (2018-05-01 - 2018-07-31)

Nyemission möjliggör marknadsexpansion

Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging
PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811, avger härmed
delårsrapport 1 för bokslutsåret 2018/19.

I korthet

· Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 30 % till 856
(660) TSEK.

· Bruttomarginalen uppgick till 68 (72) %.
· Under kvartalet genomförde bolaget en kapitalanskaffning om 46,3
MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen blev dock helt genomförd
efter rapporteringsperioden, vilket innebär att emissionsbeloppet
först kommer att redovisas i Delårsrapport 2.

· De återstående optionerna i de två optionsprogrammen för
styrelsemedlemmar och rådgivare har under kvartalet lösts in i sin
helhet. Efter optionsinlösen och den nyligen genomförda nyemissionen
uppgår antalet aktier i bolaget till 13 746 634.

· Efter att under våren blivit väl testad och mottagen av utvalda
kunder släpptes bolagets nya mjukvaruramverk HoloMonitor® App Suite
planenligt för kundleverans i juli.

· Styrelsen godkände nyligen bolagets mest ambitiösa
marknadsexpansion hittills.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av
banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri.
Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget
idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande
cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella
mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund
marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av
internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och
användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina
vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och
autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ
medicin och toxikologiska studier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/phase-holographic/r/delarsrapport-1--2018-05-0...
http://mb.cision.com/Main/11597/2620414/910880.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.