Du är här

2016-02-18

Pihlajalinna Oyj: PIHLAJALINNAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2015 (12 kk)

PIHLAJALINNA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2016 klo
8.00

PIHLAJALINNAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2015 (12 kk)

LIIKEVAIHTO JA LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI

LOKA-JOULUKUU 2015 LYHYESTI (VERTAILUTIEDOT EDELLISVUOTEEN SULUISSA):

* Liikevaihto oli 62,6 (51,9) milj. euroa - kasvua 21 prosenttia
* Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 3,4 (3,6) milj. euroa,
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 (1,9) milj. euroa
* Liikevoitto (EBIT) oli 1,4 (1,4) milj. euroa.
* Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,1 (5,0) milj. euroa
* Pihlajalinna laajensi sosiaalipalveluitaan turvapaikanhakijoiden
vastaanottokeskustoimintaan
* Pihlajalinnan ja Fennia sopivat laajasta, valtakunnallisesta yhteistyöstä
* Pihlajalinna toteutti Koskiklinikka-kaupan 30.12.2015 ja julkisti
Itä-Suomen Lääkärikeskuksen hankinnan
* Pihlajalinna toteutti suunnatun osakeannin 14.12.2015

TAMMI-JOULUKUU 2015 LYHYESTI:

* Liikevaihto oli 213,3 (148,9) milj. euroa - kasvua 43 prosenttia
* Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 12,5 (14,0) milj. euroa
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,5 (8,2) milj. euroa
* Liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,7 (9,4) milj. euroa
* Bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat 44,6 (28,3) milj. euroa
* Henkilöstö tilikauden lopussa 3 047 (1 714)
* Osakekohtainen tulos 0,03 (0,11) euroa/osake
* Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,02 euroa osakkeelta

OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ

Pihlajalinnan vuoden 2016 liikevaihto ylittää 400 miljoonaa euroa ja
liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/2015 10-12/2014 muutos% 12/2015 12/2014 muutos% |
| 3 kk 3 kk 12 kk 12 kk |
| TULOSLASKELMA |
| Liikevaihto, milj. euroa 62,6 51,9 21 213,3 148,9 43 |
| Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä (EBITDA), milj. euroa 3,4 3,6 -4 12,5 14,0 -11 |
| Käyttökate % ilman kertaluonteisia eriä 5,5 % 6,9 % -20 5,9 % 9,4 % -38 |
| Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 3,4 3,0 14 11,6 11,8 -2 |
| Käyttökate % 5,5 % 5,8 % -5 5,4 % 7,9 % -32 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT), milj. euroa 1,4 1,9 -30 4,5 8,2 -45 |
| Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä 2,2 % 3,7 % -42 2,1 % 5,5 % -61 |
| Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,4 1,4 -1 3,6 6,0 -39 |
| Liikevoitto % 2,2 % 2,6 % -18 1,7 % 4,0 % -58 |
| Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 1,0 0,7 39 1,3 2,9 -54 |
| |
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT |
| Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,06 -48 0,03 0,11 -75 |
| Oma pääoma per osake, eur 4,47 0,70 540 |
| |
| MUUT TUNNUSLUVUT |
| Sijoitetun pääoman tuotto , %( ROCE) 3,4 7,1 |
| Oman pääoman tuotto, % (ROE) 2,3 7,7 |
| Omavaraisuusaste, % 50,5 8,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % 25,2 691,1 |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen rullaava 12 kk 1,9 5,1 |
| Korolliset nettovelat, milj. euroa 23,5 71,6 -67 |
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 27,5 6,5 324 44,6 21,8 104 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 7,1 5,0 42 17,7 9,4 88 |
| Rahavirta investointien jälkeen -13,2 1,9 -793 -14,4 -8,1 79 |
| Henkilöstö keskimäärin 2 503 1 619 55 |
| Henkilöstö kauden lopussa 3 047 1 714 78 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén:

Pihlajalinna -konsernin kasvu jatkui viimeisen vuosineljänneksen aikana
voimakkaana. Liikevaihto kasvoi kvartaalilla 21 prosenttia 62,6 (51,9)
miljoonaan euroon. Merkittävän osan orgaanisesta kasvusta toivat sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaisulkoistukset Parkanossa, Kihniössä ja Jämsässä.
Lisäksi lokakuussa aloitettu vastaanottokeskustoiminta toi kasvua
liikevaihtoon. Kannattavuuteen vaikutti edelleen tulevaan kasvuun
panostaminen.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 43 prosenttia 213,3 (148,9) miljoonaan euroon.
Kannattavuuteen vaikutti toteutettu hallinnon ja tukitoimintojen
vahvistaminen sekä toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen. Tilikauden
tulosta rasittaneiden uusien yksiköiden alhaiset käyttöasteet kehittyivät
myönteisesti loppuvuonna.

Konsernin säästöohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja muun muassa
siihen liittyvät sisaryhtiösulautumiset on viety loppuun helmikuun alussa
2016. Tavoitteeksi asetettu kolmen miljoonan euron vuotuinen
kustannussäästötaso saavutetaan todennäköisesti asetetun tavoitteen
mukaisesti vuoden 2016 aikana.

Tilikausi 2015 on ollut yhtiölle merkittävien, tulevaisuuden kasvua
rakentavien hankkeiden vuosi. Yhtiö listautui NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
päälistalle kesäkuussa 2015 ja käynnisti kolme merkittävää sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaisulkoistussopimusta. Yhtiön historian toistaiseksi
suurin sote- kokonaisulkoistuksen haltuunotto toteutettiin tilikauden aikana
Kuusiokunnissa ja palvelutuotanto alkoi 1.1.2016 samanaikaisesti Jämsän
ulkoistuksen laajentuessa merkittävästi. Teimme myös useita
yritysjärjestelyitä vuoden aikana. Haluankin lämpimästi kiittää Pihlajalinnan
henkilöstöä ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä työstä yhtiön
menestyksen eteen.

Alkaneen tilikauden 2016 merkittävimpiä hankkeita on yhtiön kannattavuuden
positiivisen kehityksen varmistaminen ja pitkän tähtäimen kasvustrategian
toteuttaminen. Haluamme myös mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää terveys- ja
hoivateknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia
liiketoiminnassamme.

Pihlajalinna seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelua
ja selvittää tulevan lakiuudistuksen käytännön vaikutuksia yhtiön
liiketoimintamahdollisuuksiin. Pihlajalinnan suunterveydenhuollosta vastaava
liiketoimintajohtaja Pekka Utriainen on valittu Sosiaali- ja
terveysministeriön sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi
asettaman asiantuntijaryhmän jäseneksi.

Pihlajalinnan nykyisten ulkoistussopimusten kautta hoidettu väestö on 1.1.2016
alkaen noin 66 000 ja kyseisten sopimusten optioiden realisoituessa
täysimääräisesti, mahdollistavat ne vielä noin 154.000 asukkaan väestöpohjan
kasvun yhtiön kokonaisulkoistusliiketoiminalle.

Pihlajalinnan menestyksen kulmakivi on ollut hyvä yhteistyö julkisen ja
yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Toivomme, että tätä
toimintamallia voimme laajentaa ja kehittää nyt myös valtakunnan tasolla
osana sote-lainsäädännön valmisteluprosessia.

TALOUSRAPORTOINNIN AIKATAULU VUONNA 2016

Yhtiön verkkovuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tilikaudelta 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla
www.pihlajalinna-konserni.fi viimeistään viikolla 11/2016.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 4.4.2016,
15.00, Tampereella. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Pihlajalinnan hallitus.

Pihlajalinna julkaisee vuonna 2016 kolme osavuosikatsausta:

Raportti

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 tiistaina 10.5.2016
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 keskiviikkona 17.8.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016 perjantaina 11.11.2016

Helsingissä 18.2.2016

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

JULKISTAMISTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja
medialle torstaina 18.2.2016 klo 9.30 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa,
Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Pihlajalinna Oyj järjestää englanninkielisen audiocastin ja puhelinkokouksen
samana päivänä alkaen klo 13.30 puh. + 44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee
antaa tunnus "Pihlajalinna". Tilaisuutta voi myös seurata suorana
audiocast-lähetyksenä osoitteessa investors.pihlajalinna-konserni.fi.

Puhelinkokous nauhoitetaan ja on kuunneltavissa myöhemmin samana päivänä
Pihlajalinna Oyj:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927
Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki Oy
investors.pihlajalinna-konserni.fi

Tilinpäätöstiedote Pihlajalinna 2015
http://hugin.info/168390/R/1986998/729211.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pihlajalinna Oyj via Globenewswire

HUG#1986998

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.