Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Pilum: Pilum tillträder förvärv och beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

PILUM TILLTRÄDER FÖRVÄRV OCH BESLUTAR OM AVSTÄMNINGSDAG FÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Tillträde av förvärv
Pilum AB ("Bolaget" eller "Pilum") tillträder idag förvärvet av Saxlund International Holding AB ("Saxlund"). Köpeskillingen uppgår till totalt 120 Mkr och erläggs genom apportemission omfattande 358 705 416 nya aktier samt genom utfärdande av en revers om 17 768 956 kronor för vilket Bolaget erhåller samtliga 153 063 utestående aktier i Saxlund. Emissionen och förvärvet beslutades om på årsstämma den 30 juni 2016.

Apportemissionen är planerad att registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB ("Euroclear") den 2 september 2016. Apportemissionen medför att Bolagets aktiekapital efter registrering ökar till 106 655 046,50 kronor fördelat på totalt 426 620 186 aktier och att Saxlund blir ett helägt dotterbolag till Pilum. Pilums uppdaterade bolagsbeskrivning godkändes den 26 juli 2016 av Nasdaq Stockholm AB och finns tillgänglig på Pilums hemsida www.pilum.se http://www.pilum.se .

Sammanläggning av aktier
Vid årsstämman den 30 juni 2016 beslutades även om sammanläggning 100:1 av Bolagets aktier, vilket innebär att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

I enlighet med bemyndigandet beslutade styrelsen idag att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier till den 15 september 2016.

Sammanläggningen beräknas registreras hos Bolagsverket den 5 september 2016 varigenom antalet aktier i Pilum, efter sammanläggningen kommer uppgå till 4 266 201.

Aktiens kortnamn kommer att vara oförändrat (PIL). Aktiens ISIN-nummer ändras till SE0008966014 efter sammanläggningen. Sista dag för handel före sammanläggningen är den 13 september 2016 och första dag för handel efter sammanläggningen är den 14 september 2016. Erik Penser Bank har åtagit sig att skjuta till utjämningsaktier till de aktieägare som får aktiefraktioner i samband med sammanläggningen. På avstämningsdagen den 15 september 2016 kommer sammanläggningen att registreras hos Euroclear.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

ISIN-nummer före sammanläggning: SE0006341616
ISIN-nummer efter sammanläggning: SE0008966014

2016-08-31

För ytterligare information:
Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se mailto:christian.baarlid@pilum.se
Tel: +46 705 61 80 20

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pilum Pressrelease 2016-08-31.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18650

Denna information är sådan information som Pilum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl 16:00 CET.

Pilum är genom dotterbolaget Envipower en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom industriell miljövård med fokus på hantering och rening av gas och luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och nordiska industri- och kraftvärmeföretag.

Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.