Du är här

2017-05-15

PlayHippo: Förslag till årsstämman

11. Föreslås att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter.

12. Styrelsen föreslår ersättning om ett halvt prisbasbelopp per
ordinarie styrelseledamot, samt ytterligare ett halvt prisbasbelopp
till ordförande. Detta avser inte ledamöter anställda av bolaget.

Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
13. Till styrelseledamöter föreslås omval av Tobias Fagerlund, Stefan
Vilhelmsson, Christian Bönnelyche och Björn Mannerqvist.

14. Styrelsen föreslår ny revisor; Grant Thornton som revisionsbolag
med huvudrevisor Thomas Daae.

15: Styrelsen föreslår att Bolaget genomför en riktad
kvittningsemission om 15 986 778 sek. När emissionen genomförs ökar
antal aktier med 79 933 890 till totalt 300 362 232 och
aktiekapitalet ökas med 2 474 594,87 till totalt 9 328 619,65.

Motivet till emissionen är Bolagets strategi att bli skuldfritt och
möjliggöra framtida förvärv. Emissionen görs till såväl externa
investerare om till närstående. Beslutet kräver 9/10 delars
majoritet. Se nedan för tecknare i kvittningsemissionen.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om
nyemissioner enligt:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till
kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till
vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares
företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller
kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska
kunna hålla samma höga investerings tempo.

17. Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen enligt följande:

Namnbyte till: Future Gaming Group AB

Ändring av gränser för aktiekapital: styrelsen föreslår att
aktiekapitalets gränser ska vara mellan lägst 9 328 619,65 och högst
37 314 478,60 sek.

Ändring av gränser för antalet aktier: styrelsen föreslår att
gränserna för antal aktier ska vara som lägst 300 362 232 stycken och
som högst 1 201 448 928 stycken.

Tecknare i kvittningsemission (punkt 15):
Resterande köpeskilling avseende förvärvet av Future Gaming Group Int
AB:

B18 Invest AB - 7 272 726 SEK
Digital Spine AB - 1 818 182 SEK
Falvir AB - 227 273 SEK
Ateneum AB - 227 273 SEK
Idama Consulting AB - 227 273 SEK
Leif Olsson - 227 273 SEK
Kontanta lån till koncernen (motsvarar 100% av bolagets kontantlån):
New Equity Venture AB - 2 609 053 SEK
West Aros - 1 800 000 SEK
Consumer Minds - 930 000 SEK
(Lånen upptagna under 2016)

Styrelsearvoden:
Tobias Fagerlund - 207 761 SEK
Christian Bönnelyche - 219 982 SEK
Stefan Vilhelmsson - 73 327 SEK
Patrik Rustman - 146 655 SEK

Stockholm 15 maj 2017
Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade
kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla
produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen
äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com,
www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se &
Happybingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23
juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/playhippo/r/forslag-till-arsstamman,c2265809
http://mb.cision.com/Main/11674/2265809/674544.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.