Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

PlayHippo: Kommuniké från årsstämma 2017

· Stämman fastställde resultat och balansräkning för moderbolag och
koncernen samt att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2016.

· Stämman beslutade om att ge styrelse och VD ansvarsfrihet.
· Stämman beslutade om att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter enligt
följande - omval av Tobias Fagerlund, Stefan Vilhelmsson, Christian
Bönnelyche och Björn Mannerqvist. Tobias Fagerlund fortsätter som
ordförande.

· Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma: Grant Thornton med
huvudrevisor Thomas Daae.

· Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
· Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett
prisbasbelopp per ledamot, samt ytterligare ett prisbasbelopp till
ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

· Stämman godkände Bolagets förslag om en riktad kvittningsemission
om 15 986 778 sek. När emissionen genomförs ökar antal aktier med 79
933 890 till totalt 300 362 232 och aktiekapitalet ökas med 2 474
594,87 till totalt 9 328 619,65.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande
årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman
begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan
ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet
är att Bolaget även framledes ska kunna hålla samma höga investerings
tempo.

· Stämman godkände Bolagets förslag om ändringar i bolagsordningen
enligt:

· Namnbyte till Future Gaming Group AB
· Ändring av gränser för aktiekapital: lägst 9 328 619,65 och
högst 37 314 478,60 sek.

· Ändring av gränser för antalet aktier: lägst 300 362 232 stycken
och som högst 1 201 448 928 stycken.

Stockholm 29 maj 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade
kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla
produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen
äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com,
www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se &
Happybingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23
juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/playhippo/r/kommunike-fran-arsstamma-2017,c227...
http://mb.cision.com/Main/11674/2275138/680625.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.