Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Plejd: Plejd Halvårsrapport 2017

April - Juni 2017 (Andra kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 6 857 (593) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 72 (-985)
tkr

· Resultatet före skatt uppgick till -417 (-1 143) tkr
· Resultat per aktie uppgick till - 0,058 kr
Jan - Juni 2017 (Första halvåret)

· Nettoomsättningen uppgick till 13 147 (1 655) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 650 (-1
708) tkr

· Resultatet före skatt uppgick till -311 (-2 018) tkr
· Resultat per aktie uppgick till - 0,043 kr
(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Antal aktier per 2017-06-30 uppgick till 7 255 200

Väsentliga händelser under andra kvartalet.

· Övertecknad nyemission slutförs och bolaget tillförs ca 22,4 MSEK
efter emissionskostnader.

·
Av Bolagets rapporterade ca 6,9 MSEK i nettoomsättning avser ca 2,2
MSEK avslutningen på den yachtorder på sammanlagt ca 5,5 MSEK som
Bolaget fick i början av 2017.

·
Bolaget lanserar vrid-adaptern RTR-01.

·
Bolagets produkter finns installerade i ca 4,900 hushåll i 245 av
landets 290 kommuner.

· Bolaget har fler elektriker anslutna än tidigare kommunicerade
siffror antytt. Detta då vi märkt att många elektriker valde att
skapa ett användarkonto. Tittar vi istället på antal unika användare
som installerat en produkt så är antalet över 2500 st. Vi har adderat
närmare 500 elektriker / mån under Q2.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Orderingången i juli tom måndagen den 10:e juli var ca 4,800
enheter

· Då denna rapport släpps två veckor in på den nya perioden har inga
fler väsentliga händelser inträffat

VD har ordet

Vi levererar ett starkt Q2 där nettoomsättningen ökar med mer än en
faktor tio jämfört med samma period förra året, omsättningen på vår
belysningsserie ökar dessutom med ca 50% från Q1 till Q2 2017. Sett
till halvåret var vi inte långt ifrån att trippla omsättningen för
hela 2016 och samtidigt hittills hållit ett positivt EBITDA.
Sammantaget kan vi konstatera att vi enligt plan har påbörjat vår
tillväxtresa. Jag tänkte således ta detta tillfället i akt att svara
på en del frågor som jag ser dyker upp lite var stans.

Lageruppbyggnad

Då vi bara säljer "uppkopplade" produkter har vi en unik position där
vi i real-tid kan se när en enhet faktiskt installeras. Genom att
veta hur många vi levererat och dessutom kunna följa
lagerutvecklingen hos grossisten har vi bra koll på hur våra
produkter rör sig i värdekedjan. Det vi kan konstatera hittills är
att lagren hos grossist ständigt behöver fyllas på och således säljs
det ut från grossisten i mer eller mindre samma takt som vi kan
leverera. Grossisten dessutom vill ha en hög lageromsättningshastiget
och anpassar sina order efter det. Således är det inte mycket lager
som byggs upp hos grossisten. Det vi däremot kan se är att
elektrikern verkar i snitt ha 2-3 enheter på sitt lager (typiskt i
service bilen eller på firman). Detta är ett mycket gott tecken och
påvisar att våra produkter är ett standardval för elektrikern och
inte bara en produkt dom använder om kunden har beställt "smart
belysning". Detta är helt enligt vår strategi då vi lagt mycket
energi på att skapa fördelar för elektrikern vid installation med
funktioner som "trådlös kabeldragning" etc.

Produktion

Vi kämpar ständigt med produktionen och efterfrågan fortsätter att öka
i snabbare takt än vi eller våra grossister har kunnat förutse.
Orderingången i maj var 4,500 enheter och i juni var den närmare
7,700 enheter. Detta anstränger givetvis produktionen och det är
väldigt svårt för oss att göra prognoser. Vi för en ständig dialog
med vår fabrik Scanfil och dom har nu köpt in en helt ny
produktionslina som mångdubblar deras kapacitet. Vi har i dialog med
Scanfil utvärderat kapaciteten i den Svenska fabriken och konstaterat
att upp till 20-30,000 / mån över tid skall inte vara nått större
problem, vilket passar våra tillväxtmål bra kommande 1-2 åren. Med
den höjden i kapaciteten och det faktum att Scanfil är en koncern med
fler fabriker runt om i världen gör att vi hoppas kunna hamna på rätt
sida produktionen till hösten och kunna börja ligga steget före
efterfrågan.

Nya produkter

Vi visade upp ett antal nya produkter på Elfack mässan i maj och vi
planerar fortfarande att under 2017 enligt tidigare kommunikation
bygga en portfölj bestående av ca 7-8 produkter varav 3 st redan är
lanserade.

OEM

Vi blir ständigt uppvaktade av aktörer som är intresserade av att
integrera vår teknik i deras produkter. Vi håller just nu på med två
mindre pilotprojekt med armaturtillverkare för att påbörja
utvärderingen av OEM spåret när det gäller anpassning av teknik,
prismodell etc. Det som hindrar oss från att gasa på ytterligare på
OEM sidan just nu är brist på resurser då vår egen produktaffär växer
i mycket snabb takt och hela organisationen är fokuserad på att
leverera mot denna efterfrågan. Vi anser att det är avgörande för ett
mindre bolag som vårt att fokusera där tillväxten sker och se till
att våra kunder är så nöjda dom bara kan bli. Våra mål med OEM
kvarstår där vi under 2017 skall utvärdera spåret för att under 2018
i så fall växla upp omsättningen.

Sammanfattning av halvåret

Vi kunde inte önska en bättre start på vår resa. Som investerare
hoppas jag att bolaget hittills har besvarat några väldigt viktiga
frågor, det finns en stor marknad, vi kan leverera efterfrågade
produkter och vår affärsmodell fungerar. Vi har byggt upp en
värdekedja från egen utveckling till produktion, sälj, distribution
och support och vi växer i mycket snabb takt. Jag ser verkligen fram
emot att leverera ett starkt 2017 och ett ännu bättre 2018. Välkomna
ombord!

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter
och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget
vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 2017-07-14.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/plejd/r/plejd-halvarsrapport-2017,c2305915
http://mb.cision.com/Main/13880/2305915/700324.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.