Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-12

PM SVERIGEPROGNOSER OCH UTFALL (OMS)

SME-prognos utfall
14/6 KPIF (m/m) maj 0,3%
KPIF (y/y) maj 2,1%
KPIF ex energi (m/m) maj 0,2%
KPIF ex energi (y/y) maj 1,5%
KPI (m/m) maj 0,3%
KPI (y/y) maj 1,9%

5/6 Produktionsvärdeindex (m/m) apr 0,3% 0,3%
Produktionsvärdeindex (y/y) apr 3,8% 3,3%

1/6 Inköpschefsindex, industri maj 54,7 55,8

30/5 BNP (q/q) 1kv 0,5% 0,7%
BNP (y/y) 1kv 3,4% 3,3%

29/5 Barometerindikator maj 108,5 108,8
Tillverkningsind förv (MCI) maj 116,7 118,6
Konsumenternas förv (CCI) maj 100,4 98,5
Utlåning till hushåll (y/y) apr 6,8% 6,8%

28/5 Detaljhandel (y/y) apr 2,0% 3,6%
Handelsbalans (mdr) apr 0,1 -6,5

22/5 Arbetslöshet, säsongsjust apr 6,1% 6,3%
Arbetslöshet apr 6,6% 6,8%

12/5 KPIF (m/m) apr 0,4% 0,4%
KPIF (y/y) apr 1,9% 1,9%
KPIF ex energi (m/m) apr 0,4% 0,5%
KPIF ex energi (y/y) apr 1,3% 1,4%
KPI (m/m) apr 0,4% 0,4%
KPI (y/y) apr 1,7% 1,7%

4/5 Produktionsvärdeindex (m/m) mar 0,1% 0,0%
Produktionsvärdeindex (y/y) mar 4,1% 3,7%

2/5 Inköpschefsindex, industri apr 57,2 54,5

27/4 Detaljhandel (y/y) mar 2,1% 2,9%

25/4 Barometerindikator apr 107,7 110,4
Tillverkningsind förv (MCI) apr 113,2 120,3
Konsumenternas förv (CCI) apr 101,6 100,3
Handelsbalans (mdr) feb -1,5 2,6
24/4 Arbetslöshet, säsongsjust mar 6,2% 6,2%
Arbetslöshet mar 6,6% 6,5%

12/4 KPIF (m/m) mar 0,4% 0,3%
KPIF (y/y) mar 2,1% 2,0%
KPIF ex energi (m/m) mar 0,2% 0,2%
KPI ex energi (y/y) mar 1,6% 1,5%
KPI (m/m) mar 0,3% 0,3%
KPI (y/y) mar 2,0% 1,9%

5/4 Produktionsvärdeindex (m/m) feb -0,1% 0,4%
Produktionsvärdeindex (y/y) feb 4,6% 4,9%
Inköpschefsindex, tjänste mar 58,0 59,2

3/4 Inköpschefsindex, industri mar 58,0 55,9

28/3 Detaljhandel y/y feb 1,8% 1,5%

27/3 Barometerindikator mar 108,5 108,4
Tillverkningsind förv (MCI) mar 112,7 114,5
Konsumenternas förv (CCI) mar 104,6 101,5
Utlåning till hushåll (y/y) feb 7,0% 7,0%
Handelsbalans (mdr) feb -1,3 -3,4
15/3 Arbetslöshet, säsongsjust jan 6,5% 5,9%
Arbetslöshet jan 7,0% 6,3%

14/3 KPIF (m/m) feb 0,7% 0,7%
KPIF (y/y) feb 1,7% 1,7%
KPIF ex energi (m/m) feb 0,7% 0,7%
KPI ex energi (y/y) feb 1,5% 1,5%
KPI (m/m) feb 0,7% 0,7%
KPI (y/y) feb 1,6% 1,6%

6/3 Produktionsvärdeindex (m/m) jan 0,3% 0,5%
Produktionsvärdeindex (y/y) jan 5,0% 4,5%

1/3 Inköpschefsindex, industri feb 57,8 59,9

28/2 BNP (q/q) 4kv 0,9% 0,9%
BNP (y/y) 4kv 3,4% 3,3%
Detaljhandel y/y jan 3,0% 1,2%

27/2 Barometerindikator feb 110,1 109,5
Tillverkningsind förv (MCI) feb 113,9 114,0
Konsumenternas förv (CCI) feb 106,8 104,7

20/2 KPIF (m/m) jan -0,7% -0,9%
KPIF (y/y) jan 1,9% 1,7%
KPIF ex energi (m/m) jan -0,9% -1,1%
KPI ex energi (y/y) jan 1,7% 1,5%
KPI (m/m) jan -0,7% -0,8%
KPI (y/y) jan 1,8% 1,6%

15/2 Arbetslöshet, säsongsjust jan 6,5% 6,5%
Arbetslöshet jan 7,0% 7,0%

1/2 Inköpschefsindex, industri jan 59,6 57,0

26/1 Utlåning till hushåll (y/y) dec 7,1% 7,0%
Detaljhandel y/y dec 4,2% 3,3%
Handelsbalans (mdr) dec -0,2 -1,7
25/1 Barometerindikator jan 112,0 110,2
Tillverkningsind förv (MCI) jan 118,0 113,8
Konsumenternas förv (CCI) jan 107,2 107,2
Arbetslöshet, säsongsjust dec 6,5% 6,5%
Arbetslöshet dec 6,1% 6,0%

12/1 KPIF (m/m) dec 0,4% 0,4%
KPIF (y/y) dec 1,9% 1,9%
KPI (m/m) dec 0,4% 0,4%
KPI (y/y) dec 1,8% 1,7%

10/1 Produktionsvärdeindex (m/m) nov 0,2% 1,3%
Produktionsvärdeindex (y/y) nov 4,3% 6,6%

29/12 Utlåning till hushåll (y/y) nov 7,1% 7,1%

28/12 Handelsbalans (mdr) nov -1,7 -3,0

22/12 Detaljhandel y/y nov 2,2% 3,8%

21/12 Barometerindikator dec 113,9 112,5
Tillverkningsind förv (MCI) dec 121,8 116,8
Konsumenternas förv (CCI) dec 107,4 108,2

14/12 Arbetslöshet, säsongsjust nov 6,6% 6,4%
Arbetslöshet nov 6,0% 5,8%

12/12 KPIF (m/m) nov 0,1% 0,2%
KPIF (y/y) nov 1,9% 2,0%
KPI (m/m) nov 0,1% 0,2%
KPI (y/y) nov 1,8% 1,9%

1/12 Produktionsvärdeindex (m/m) okt 0,3% 0,6%
Produktionsvärdeindex (y/y) okt 5,5% 4,1%

1/12 Inköpschefsindex, industri nov 60,0 63,3

29/1 Barometerindikator nov 112,1 114,1
Tillverkningsind förv (MCI) nov 120,3 121,9
Konsumenternas förv (CCI) nov 103,8 108,0
BNP (q/q) 3kv 0,9% 0,8%
BNP (y/y) 3kv 3,6% 2,9%

28/1 Detaljhandel (y/y okt 3,3% 2,6%

27/1 Utlåning till hushåll (y/y) okt 7,0% 7,1%

16/11 Arbetslöshet, säsongsjust okt 6,7% 6,7%
Arbetslöshet okt 6,3% 6,3%

13/11 KPIF (m/m) okt 0,1% -0,1%
KPIF (y/y) okt 2,0% 1,8%
KPI (m/m) okt 0,1% -0,1%
KPI (y/y) okt 1,8% 1,7%

27/10 Barometerindikator okt 112,2 113,3
Tillverkningsind förv (MCI) okt 120,6 121,1
Konsumenternas förv (CCI) okt 101,5 105,3
Detaljhandel (y/y) sep 3,2% 4,6%

26/10 Utlåning till hushåll (y/y) sep 7,0% 7,1%

19/10 Arbetslöshet, säsongsjust sep 6,6% 6,8%
Arbetslöshet sep 6,0% 6,2%

12/10 KPIF (m/m) sep 0,4% 0,2%
KPIF (y/y) sep 2,5% 2,3%
KPI (m/m) sep 0,4% 0,1%
KPI (y/y) sep 2,3% 2,1%

5/10 Industriproduktion (m/m) aug -0,4% -1,7%

4-10 Inköpschefsindex, tjänster sep 57,2 63,8

2/10 Inköpschefsindex, industri sep 57,0 63,7

28/9 Detaljhandel (y/y) aug 2,8% 2,8%

27/9 Barometerindikator sep 110,6 113,8
Tillverkningsind förv (MCI) sep 115,9 124,6
Konsumenternas förv (CCI) sep 101,3 101,8
Utlåning till hushåll (y/y) aug 7,0% 7,1%

14/9 Arbetslöshet, säsongsjust aug 6,7% 6,6%
Arbetslöshet aug 6,3% 6,0%

13/9 BNP (rev q/q) 2kv 1,5% 1,3%
BNP (rev y/y) 2kv 3,8% 3,1%

12/9 KPIF (m/m) aug -0,2% -0,1%
KPIF (y/y) aug 2,2% 2,3%
KPI (m/m) aug -0,2% -0,3%
KPI (y/y) aug 2,1% 2,1%

6/9 Industriproduktion (m/m) jul +0,2% -0,9%

30/8 Barometerindikator aug 111,5 110,7
Tillverkningsind förv (MCI) aug 118,1 117,1
Konsumenternas förv (CCI) aug 102,4 100,3

28/8 Detaljhandel (y/y) jul 3,6% 3,7%
Handelsbalans (mdr kr) jul 0,8 0,9%

25/8 Utlåning till hushåll (y/y) jun 7,0% 7,0%

24/8 Arbetslöshet, säsongsrensad jun 6,5% 7,1%
Arbetslöshet jun 5,9% 6,6%

15/8 KPI (m/m) jul 0,3% 0,5%
KPI (y/y) jul 1,9% 2,2%
KPIF (y/y) jul 2,1% 2,4%

10/8 Industriproduktion (m/m) jun -0,1% 0,8%

3/8 Inköpschefsindex, tjänster jul 58,0 59,0

1/8 Inköpschefsindex, industri jul 61,6 60,4

28/7 BNP (q/q) 2kv 1,0% 1,7%
BNP (y/y) 2kv 3,0% 4,0%
Detaljhandel (y/y) jun 3,0% 3,5%

27/7 Barometerindikator jul 111,7 112,4
Tillverkningsind förv (MCI) jul 117,7 120,3
Konsumenternas förv (CCI) jul 103,0 102,2
Arbetslöshet, säsongsrensad jun 6,6% 6,4%
Arbetslöshet jun 7,5% 7,4%
Utlåning till hushåll (y/y) jun 6,8% 7,1%

7/7 KPI (m/m) jun -0,1% 0,1%
KPI (y/y) jun 1,6% 1,7%
KPIF (y/y) jun 1,7% 1,9%

5/7 Inköpschefsindex, tjänster jun 58,0 57,3
Industriproduktion (m/m) maj 1,1% 2,1%

3/7 Inköpschefsindex, industri jun 59,3 62,4

29/6 Utlåning till hushåll (y/y) maj 6,9% 6,9%
Detaljhandel (y/y) maj 1,9% 2,4%

27/6 Handelsbalans (mdr) maj -1,8 2,8

21/6 Barometerindikator jun 110,3 112,1
Tillverkningsind förv (MCI) jun 115,4 119,9
Konsumenternas förv (CCI) jun 105,2 102,5

20/6 Arbetslöshet, säsongsrensad maj 6,6% 6,7%
Arbetslöshet maj 7,0% 7,2%

13/6 KPI (m/m) maj 0,0% 0,1%
KPI (y/y) ...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.