Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: De nya målen för Pohjolas och OP-Pohjolas långsiktiga ersättningssystem har fastställts

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande
29.04.2014 kl. 8.10

De nya målen för Pohjolas och OP-Pohjolas långsiktiga ersättningssystem har
fastställts

Pohjola Bank Abp:s styrelse har beslutat om deltagandet i OP-Pohjola-gruppens
långsiktiga ersättningssystem vars nya mål på grupplanet har fastställts av
OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd. Målen på grupplanet är desamma såväl i
ersättningssystemet för ledningen som i OP-Pohjola-gruppens personalfond.
Genom enhetliga långsiktiga ersättningsindikatorer på grupplanet för hela
personalen främjas genomförandet av OP-Pohjola-gruppens strategi. Målet med
ersättningssystemen är att belöna, motivera och engagera ledningen och
personalen att arbeta i OP-Pohjola-gruppen.

Det långsiktiga ersättningssystemet för ledningen som inleddes 2011 har
förlängts med en ny treårig intjäningsperiod 2014-2016. Dessutom fortsätter
OP-Pohjola-gruppens personalfond med ettåriga intjäningsperioder.

De kortsiktiga ersättningssystemen baserar sig fortsättningsvis på att
OP-Pohjola-gruppens företagsspecifika mål nås.

Regelverket ställer gränser för maximala rörliga ersättningar

Ersättningssystemen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om
ersättningssystemen inom finansbranschen. Ersättningssystemet 2014-2016
iakttar huvudprinciperna för den föregående treåriga intjäningsperioden.
Målmätarna, mätningen samt verktyget för ersättningarna ändras och villkoren
har preciserats så att de motsvarar de framtida ändringarna i regelverket.

Som ny långsiktig målmätare har OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd uppställt
OP-Pohjola-gruppens resultat före skatt, gruppens kärnprimärkapitaltäckning
(CET1) och ökningen i antalet koncentrationskunder.

Ändringarna beror framförallt på Europaparlamentets och rådets
kreditinstitutsdirektiv CRD4 som begränsar de rörliga ersättningarnas
maximibelopp till högst personens fasta ersättningar på årsplanet. CRD4
träder i kraft genom nationell lagstiftning. Ersättningssystemet 2014-2016
strävar efter att föregripa framtida föreskrifter och begränsningar.

Den ersättning som eventuellt betalas enligt systemet sker i form av
debenturer som ges ut av OP-Pohjola. Dessutom betalas en andel i pengar för
att täcka skatter och avgifter av skattenatur som föranleds av
ersättningarna.

I Pohjola-koncernen omfattas OP-Pohjola-gruppens långsiktiga ersättningssystem
för ledningen av cirka 46 personer. Ersättningen dimensioneras enligt
personernas uppgifter. Då maximimålen nås har de som omfattas av systemet
möjlighet till en årlig ersättning som motsvarar 4-7 månaders regelbunden
förskottsskattepliktig lön. Till utbetalningen av ersättningen ansluter sig
villkor som gäller anställningstiden. Ersättningens belopp beror på hur målen
nåtts vid slutet av intjäningsperioden, och den betalas i tre lika stora
poster år 2018, 2019 och 2020. I OP-Pohjola-gruppen omfattas totalt cirka 350
personer av det långsiktiga ersättningssystemet för ledningen.

Hur uppköpserbjudandet på aktierna i Pohjola inverkar på ersättningssystemet
för ledningen som pågått sedan 2011

OP-Pohjola anl har lämnat ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande på alla
A- och K-aktier i Pohjola Bank Abp som inte innehas av OP-Pohjola anl. Till
och med i dag innehar OP-Pohjola anl cirka 98,41 % av aktierna och cirka
99,14 % av röstetalet i Pohjola och OP-Pohjola anl har inlett ett
inlösenförfarande för de återstående aktierna.

På grund av uppköpserbjudandet och villkoren för fullföljandet av det
tillämpas vid betalningen av ersättningarna för intjäningsperioden 2011-2013
ett villkor för systemet, enligt vilket ersättningarna betalas helt och
hållet i pengar, om någon aktieägare i Pohjola får en sådan inlösenrätt och
inlösenskyldighet som avses i 18 kap. 1 § i aktiebolagslagen till följd av
att aktieägaren innehar mer än 90 % av totalantalet aktier och det röstetal
som aktierna medför. Ersättningarna omvandlas till pengar genom att
multiplicera antalet aktier med inlösenpriset. De ersättningar som skulle
betalas som en kombination av aktier i serie A i Pohjola och kontant, betalas
kontant och enligt den ursprungliga betalningstidtabellen år 2015, 2016 och
2017.

Pohjola Bank Abp
Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
Ordförande för OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd Jaakko Pehkonen
Kontaktbegäran riktas till OP-Pohjolas kommunikation tfn 050 523 9904

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjolas grunduppgift är
att främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde.
Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att
tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings- och
kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder
tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster.
Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan
1989. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner
euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro. Pohjola är en
del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har
4,3 miljoner kunder.
www.pohjola.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780743

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.