Du är här

2014-04-24

Pohjola Pankki Oyj: Förnyelsen av OP-Pohjola började med utnämningar av direktörer

Pressmeddelande 24.4.2014

Förnyelsen av OP-Pohjola började med utnämningar av direktörer

Förvaltningsrådet för OP-Pohjolas centralinstitut har 24.4.2014 beslutat
betydligt förnya centralinstitutskoncernens ledning och
organisationsstruktur. Målet är att ändra hela gruppens och särskilt
centralinstitutskoncernens ledning så att den bli klart mer
affärsrörelseorienterad och samtidigt koncentrera koncernstrukturen. I
fortsättningen utgör de tre affärsområdena, dvs. bankrörelsen,
kapitalförvaltningen och skadeförsäkringen grunden för ledningen i hela
koncernen.

Ändringarna är fortsättning på vinterns beslut om att avnotera Pohjola Bank
från börsen.

Förnyandet av ledningssystemet är det första stora steget för uppbyggnaden av
ett nytt OP-Pohjola. Förnyandet börjar i direktionen. Bland annat kommer alla
tre affärsområden att representeras i direktionen. Dessutom cirkulerar
ledningens ansvarsområden.

Förvaltningsrådet utnämnde de nya direktionsledamöterna från och med
1.10.2014.

Till direktör för bankrörelsen utnämndes Pohjola Banks nuvarande verkställande
direktörJouko Pölönen
. För kapitalförvaltningen ansvararHarri Nummela
som nu är verkställande direktör för gruppens tjänsteföretag OP-Tjänster Ab.
Direktör för skadeförsäkringen blir Helsingfors OP Banks nuvarande
verkställande direktörOlli Lehtilä
. AffärsrörelsedirektörTony Vepsäläinen
, som fungerar som ställföreträdare för chefdirektör Reijo Karhinen, får
ansvaret för gruppens centraliserade tjänsteproduktion och blir verkställande
direktör för tjänsteföretaget.

Enligt planen kommer Jouko Pölönen också att bli verkställande direktör för
den nya storbank som bildas i huvudstadsregionen av Pohjolas bankrörelse och
Helsingfors OP Bank. Olli Lehtilä blir verkställande direktör för Pohjola
Försäkring. Så länge som Pohjola Banks aktie noteras på Helsingforsbörsen
hålls de nuvarande ansvarsområdena oförändrade.

Som en del av förnyandet av ledningssystemet klargörs också gruppstyrningen
och dess kvalitet förbättras. Jari Himanen har utnämnts till ny
direktionsledamot med ansvar för gruppstyrningen. Han är för närvarande
verkställande direktör för Etelä-Karjalan Osuuspankki.

Direktionsledamöterna fr.o.m. 1.10.2014
:

Karhinen Reijo
, chefdirektör, ordförande för direktionen

Vepsäläinen Tony
, grupptjänster, vice ordförande för direktionen

Geber-Teir Carina
, identitet och kommunikation

Himanen Jari
, gruppstyrning

Lehtilä Olli
, skadeförsäkring

Luhtala Harri
, ekonomi och balanshantering

Nummela Harri
, kapitalförvaltning

Palmén Erik
, riskhantering

Pölönen Jouko
, bankrörelse

Sarajärvi Teija
, HR

Som sekreterare för direktionen och direktionssuppleant med ansvar för
juridiska ärenden fortsätterMarkku Koponen
. Alla ovan nämnda rapporterar till chefdirektör Reijo Karhinen.

Förvaltningsrådet beslöt samtidigt höja chefdirektör Reijo Karhinens
pensionsålder från 62 år till 63 år. Karhinen fyller 63 år 2018.

Nyckeln till framgång är att förstå kundens vardag

- I den nya organisationen syns vårt redan tidigare offentliggjorda mål att
göra verksamheten och beslutsfattandet i gruppens centralinstitutskoncern mer
strömlinjeformad samtidigt som vår ägarstruktur förenklas, beskriver
chefdirektör Reijo Karhinen.

- Med de nu fattade besluten stärker vi den högsta ledningens affärsrörelse-
och grupporientering. Det är en lång process att bygga upp det nya
OP-Pohjola. Den förnyade direktionen är en kombination av mångsidig
erfarenhet, djup expertis och djärvhet att förnya etablerade rutiner, säger
Karhinen.

- Direktörsvalen infriar vårt löfte att göra våra kunders röst allt mer hörd i
all vår verksamhet. Jag är övertygad om att vi med den här ledningen kan
genomföra krävande reformer. Vi är inte enbart ute efter ökad effektivitet.
Nyckeln till framgång är att vi förstår kundens vardag, sammanfattar
Karhinen.

- Med den här lösningen har vi också beaktat gruppens unika struktur och den
mångsidiga roll som den ger direktionen som både styrelse och ledningsgrupp.

I och med utnämningarna inleds en närmare planering av organisationen.

OP-Pohjola meddelade 6.2.2014 att det lämnar ett offentligt uppköpserbjudande
på samtliga aktier i Pohjola Bank. Samtidigt meddelade OP-Pohjola om planerna
på att avnotera Pohjolas aktie från börslistan och till sin ägarstruktur åter
bli en helt och hållet kundägd finansgrupp. Avsikten är att via olika
strukturarrangemang få skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningsbolagen till
OP-Pohjolas helägda dotterföretag och att förena Pohjola och Helsingfors OP
Bank till en ny storbank i huvudstadsregionen.

Uppköpserbjudandet har framskridit enligt planerna. Nu innehar OP-Pohjola
cirka 97,26 % av aktierna och cirka 98,51 % av röstetalet som aktierna medför
i Pohjola och OP-Pohjola har inlett ett inlösenförfarande för de återstående
aktierna.

Tilläggsupplysningar
: Eventuella intervjubegäran riktas till OP-Pohjolas kommunikation tfn 050 523
9904

OP-POHJOLA-GRUPPEN

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens
grunduppgift är att främja en bestående ekonomisk framgång, välfärd och
trygghet för ägarkunderna, kunderna och omvärlden. OP-Pohjola-gruppens mål är
att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner. Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt
gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl med dotterföretag och närstående
företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen har
12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013 till 705
miljoner euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 101 miljarder euro.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder.
www.op.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1779621

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.