Du är här

2014-04-25

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän ostotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote
25.04.2014 klo 14.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän ostotarjouksen jälkikäteisen
tarjousajan lopullinen tulos

OP-Pohjola osk:n ("Tarjouksentekijä") Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola")
liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjojen osakkeista, jotka eivät ole
Tarjouksentekijän omistuksessa ("Osakkeet"), tekemän vapaaehtoisen julkisen
ostotarjouksen ("Tarjous") mukainen jälkikäteinen tarjousaika päättyi
22.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijän tänään julkistaman jälkikäteisen tarjousajan lopullisen
tuloksen mukaan jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjotut osakkeet edustavat
noin 4,36 prosenttia kaikista Pohjola Pankin osakkeista ja noin 2,36
prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Jälkikäteisen tarjousajan aikana
tarjotut osakkeet nostavat OP-Pohjolan omistusosuuden noin 98,41 prosenttiin
Pohjola Pankin osakkeista ja noin 99,14 prosenttiin osakkeiden tuottamista
äänistä.

Edelleen Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan, jälkikäteisen
tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden toteutuskaupat toteutetaan
viimeistään viidentenä (5.) jälkikäteisen tarjousajan päättymistä seuraavana
pankkipäivänä eli arviolta 29.4.2014, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä edellyttäen,
että arvopaperien kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sovellettavat
säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) yllä
mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 5.5.2014
("Selvityspäivä"). Jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden
tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin
hoitotilille tai, omistuksen ollessa hallintarekisteröity,
hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, osakkeiden
tarjoushinta maksetaan haltijan pankkitilille rahalaitosten välisen
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan
pankkitilillä arviolta viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluttua
Selvityspäivästä.

Koska Tarjouksentekijän omistus ylittää yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista
Pohjolan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijällä on
osakeyhtiölain mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa kaikki muiden
jäljellä olevien Pohjolan osakkeenomistajien omistamat A-sarjan osakkeet
käyvästä hinnasta. Tarjouksentekijä omistaa tällä hetkellä kaikki Pohjolan
liikkeeseen laskemat K-sarjan osakkeet.

Tarjouksentekijä on tehnyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle
hakemuksen vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn
aloittamiseksi. Hakemuksessaan Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että se tulee
välimiesmenettelyssä vaatimaan, että A-sarjan osakkeiden lunastushinta on
16,13 euroa osakkeelta ("Lunastushinta"). Lunastushinta vastaa
Tarjouksentekijän 6.2.2014 julkistetussa kaikkia Pohjolan liikkeeseen
laskemia osakkeita koskeneessa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa
maksamaa vastiketta, jota Tarjouksentekijä pitää osakeyhtiölain perusteella
osakkeen käypänä hintana lunastusmenettelyssä.

Pohjola Pankki Oyj
Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 2336
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen
pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on
edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola- konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta-
sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa
vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut
listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Vuonna
2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää,
joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN
POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ OSTOTARJOUSASIAKIRJAA
JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN
JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON
LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN
KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA,
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA
HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA,
KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ- AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780052

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.