Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän ostotarjouksen lopullinen tulos ja jälkikäteinen tarjousaika

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote
4.4.2014 klo 12.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän ostotarjouksen lopullinen tulos
ja jälkikäteinen tarjousaika

OP-Pohjola osk:n ("Tarjouksentekijä") Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola")
liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjojen osakkeista, jotka eivät ole
Tarjouksentekijän omistuksessa ("Osakkeet"), tekemän vapaaehtoisen julkisen
ostotarjouksen ("Tarjous") mukainen tarjousaika päättyi 1.4.2014 klo 16.00
(Suomen aikaa).

Tarjouksentekijän tänään julkistaman Tarjouksen lopullista tulosta koskevan
pörssitiedotteen mukaan Tarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 42,22
prosenttia kaikista Pohjolan osakkeista ja noin 27,56 prosenttia osakkeiden
tuottamista äänistä. Tarjotut Osakkeet nostavat Tarjouksentekijän
omistusosuuden yhdessä OP-Pohjolan markkinoilta hankkimien osakkeiden kanssa
noin 94,07 prosenttiin Pohjolan osakkeista ja noin 96,78 prosenttiin
osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijä tiedotti 2.4.2014, että se on päättänyt toteuttaa Tarjouksen
sen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijän tänään julkistaman pörssitiedotteen
mukaan Tarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka mukaan
Tarjouksentekijän osuus Pohjolan osakkeista ja äänistä on ylittänyt 90
prosentin rajan ja kaikki Tarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet.
Tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi
hyväksyneet Tarjouksen, sen ehtojen mukaisesti arviolta 11.4.2014.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden vielä
hyväksyä Tarjous, Tarjouksentekijä on tänään julkistamassaan
pörssitiedotteessa ilmoittanut jatkavansa tarjousaikaa jälkikäteisellä
tarjousajalla Tarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jälkikäteinen Tarjousaika").
Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 7.4.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy
22.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjottava vastike on 16,13 euroa
käteisenä jokaisesta A-sarjan osakkeesta ja vastaa siten varsinaisena
tarjousaikana tarjottua vastiketta.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Tarjouksen voi hyväksyä noudattamalla
Tarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Jälkikäteisen Tarjousajan
aikana annettu Tarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa,
ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Lisätietoja ja ohjeita on
saatavilla OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki
Oyj:n konttoreista.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden myynti toteutetaan
viimeistään viidentenä (5.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana
pankkipäivänä eli arviolta 29.4.2014, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä edellyttäen,
että arvopaperien kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sovellettavat
säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) yllä
mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 5.5.2014
("Selvityspäivä").

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen Osakkeiden tarjoushinta maksetaan
Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai,
omistuksen ollessa hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle
pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakkeiden tarjoushinta maksetaan haltijan
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti
siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden
(2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi
tarjottujen Osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta 23.4.2014 ja
lopullisen prosenttimäärän arviolta 25.4.2014.

Koska Tarjouksentekijän omistus tulee Tarjouksessa jo tarjottujen Osakkeiden
kauppojen toteuttamisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10)
kaikista Pohjolan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä
aikoo käynnistää jäljellä olevia Pohjolan osakkeita koskevan osakeyhtiölain
mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijä on tänään julkistamassaan pörssitiedotteessa ilmoittanut,
että se ei toistaiseksi hanki Pohjola Pankin osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muulla tavoin kuin
jälkikäteisellä tarjouksella. OP-Pohjola pidättää kuitenkin oikeuden
suorittaa tällaisia hankintoja myöhemmässä vaiheessa soveltuvan lainsäädännön
sallimissa puitteissa.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 2336
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen
pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on
edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola- konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta-
sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa
vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut
listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Vuonna
2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää,
joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE,
JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ OSTOTARJOUSASIAKIRJAA
JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN
JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON
LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN
KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA,
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA
HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA,
KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ- AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1774498

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.